Spårarbete i Sandtorp – bussar ersätter spårvagnarna på del av linje 3

Publicerad

Ett stort arbete med spårvägen i Klockaretorpet inleds söndagen den 10 december. Det innebär att bussar ersätter spårvagnarna på den sista delen av linje 3, från hållplats Folkets park till Klockaretorpets vändplats.

– Vi måste renovera och byta både spårväxlar och spår, och passar samtidigt på att göra en mindre förändring i dragningen för att anpassa spåret efter utbyggnaden i Sandtorp, säger Jan Holmberg, projektsamordnare på stadsmiljö och infrastruktur, samhällsbyggnadskontoret.

Arbetet beräknas pågå under cirka 12 månader. Under projektets genomförande kommer spårvagnstrafiken att ersättas av bussar. Bytet mellan buss och spårvagn sker vid Folkets park och bussarna går med samma turtäthet som spårvagnarna, men färdvägen skiljer sig något. Hållplatser för ersättningsbuss finns på Folkborgsvägen och Moa Martinsons gata. Mer information finns i Östgötatrafikens app och på Östgötatrafikens webbplats under "Trafikläget". Hänvisningar kommer också att sättas upp vid hållplatserna några dagar innan.

– Bil- och busstrafik kommer att kunna passera, men räkna med att det tar längre tid. Under delar av arbetets gång kan vi också behöva leda om trafiken på andra gator. Mitt tips för den som vill undvika köer är att försöka välja en annan väg, säger Jan Holmberg.

Arbetet med att byta ut spår och växlar kommer att ske i etapper i området. Arbetet inleds mellan hållplatserna Folkets park och Bastuban. Etapp 2 planeras att utföras under 2024 och då utökas arbetsområdet till spåret mellan Söderledsbron och Folkets park.

Spårarbetet är en del av utvecklingen av området Sandtorp och etappen 3A.

Klicka här för mer information om vad som händer i området.