Stor brandrisk i Östergötland

Solen och värmen har gjort att det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var mycket försiktig om du grillar eller eldar utomhus, och använd iordningsställda grillplatser.

Publicerad

Viktigt att tänka på:

  • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand.
  • Om du tänker grilla eller elda, använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
  • Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.
  • Fjolårets gräs brinner lätt.

Håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar.

Information om eldningsförbud hittar du här