Satsning för att locka barn tillbaka till aktivitet och föreningsliv

Foto: Norrköpings kommun/Magnus Andersson

I dagarna skickas en peppande folder ut till alla 16 000 Norrköpingsbarn mellan 6 och 14 år. Det är en satsning från kultur- och fritidskontoret i samarbete med Riksidrottsförbundet/SISU idrottsutbildarna som syftar till att locka barnen till rörelse och tillbaka till föreningslivet.

– Under pandemin har många barn pausat eller slutat helt med sina idrottsaktiviteter. Med satsningen hoppas vi att barnen ska hitta tillbaka till sin idrott eller hitta en ny. Vi vill på det här sättet också stötta föreningslivet i Norrköping som under pandemin påverkats i sin verksamhet och tappat medlemmar, säger Åsa-Karin Svensson, verksamhetschef kultur- och fritidskontoret.

PEP-rapporten 2021, som genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden, visar att rörelse och fysisk aktivitet förbättrar inlärningsförmågan hos barn och unga. Rapporten visar också att ett av fem barn och unga upplever att de rört på sig mindre under pandemin. Undersökningen har genomförts av SOM-institutet vid Göteborgs Universitet.

– Vi vill inspirera till rörelse, och i foldern finns det en lista på föreningar med en aktiv barn- och ungdomsverksamhet i Norrköping för att barnen och föräldrarna lätt ska kunna hitta en idrottsförening som passar dem, säger Åsa-Karin Svensson.

Den 12-sidiga foldern är framtagen av kultur- och fritidskontoret i samarbete med Riksidrottsförbundet/SISU idrottsutbildarna. Förutom listan på föreningar finns det i den reportage från en cirkusträning med aktiva barn och tränare. Läsaren får också möta elitidrottarna Joakim Wadstein och Rakel Gyberg som berättar om vad idrotten gett dem och om gemenskapen inom idrotten.

Foldern hittar du här Pdf, 2.2 MB.