Nya planer för Lennings sjukhem och Lenningska parken

Publicerad
bild på Lennings sjukhem

 

Detaljplanens förslag ska ge nytt liv och aktivera området. I förslaget blir det tillåtet med kontors- och centrumverksamhet i Lennings sjukhem och det ges förutsättningar för en ny grundskola på Ebersteinskas rivningstomt. Lenningska parken ska utvecklas genom att förbättra den befintlig grönstrukturen och att skapa nya gröna stråk. Parken kommer sen att vara en länk mellan mer stadsnära grönområdena som Motala ströms parkstråk, Södra promenadens trädalléer och grönområden inom Västra staden.

Planområdet är del av stadsutvecklingsprojektet Västra staden. Syftet med Västra staden är att komplettera med nya bostäder och binda samman del av Ektorp, Kneippen och Såpkullen med innerstaden. Västra staden verkar för en förlängning av stadskärnan, med grönska, bostäder och verksamheter.

Fram till den 4 maj är detaljplanen ute på granskning vilket betyder att du kan lämna in skriftliga synpunkter på förslaget.

Här kan du läsa mer om planerna