LuMiNk stärker elevernas studiemotivation

Publicerad

LuMiNk handlar inte bara om läxhjälp. Mentorerna från Linköpings universitet (LiU) fungerar även som förebilder för eleverna på Klingsborgsskolan. Matilda och Pedram är två av de första eleverna som deltog i LuMiNk när verksamheten startade för sju år sedan. Idag studerar båda på LiU.

Pedram Abbasnejad och Matilda Daoud och är idag 21 respektive 22 år gamla. Båda är födda och uppvuxna i stadsdelen Hageby i Norrköping. De var bland de första eleverna som deltog i LuMiNk när verksamheten startade 2015. Då gick de på Söderporten (numera Klingsborgsskolan), Pedram i årskurs 8 och Matilda i årskurs 9.

– Våra lärare tipsade oss om att det fanns studenter från LiU som kunde hjälpa oss med läxor efter skoltid. Jag och en kompis tyckte det lät intressant, så vi gick till LuMiNk i Mirum galleria för att testa. Det fungerade så bra att vi deltog i passen en kväll i veckan under resten av årskurs 8 och i början av nian, säger Pedram.

Matilda berättar att de förutom läxhjälp fick stöd när de pluggade till prov, men de fick även hjälp med specifika ämnen de tyckte var svåra.
– Det var skönt att komma till LuMiNk och sitta i Mirum galleria och plugga. Där var det lugnare än i skolmiljön, säger Matilda.

Pedram tyckte att det var häftigt att få prata med studenterna och lyssna när de berättade om sina erfarenheter.

Pedrams dröm har gått i uppfyllelse

Pedram stöttar två elever med läxläsning.

Pedram läser idag till civilingenjör i medieteknik på Linköpings universitet.

 

Efter högstadiet läste Pedram teknikprogrammet på Realgymnasiet.

– Jag lyssnade mycket på mentorerna och tog in vad de sa. Det har helt klart bidragit till att jag valde teknikprogrammet på gymnasiet, och nu går civilingenjörsutbildningen på LiU, säger Pedram.

LuMiNk har gjort stort avtryck på Pedram. Han berättar att han mycket väl minns att han redan 2015 önskade att han själv en dag skulle stå där som mentor och hjälpa elever.

– När jag såg att de sökte mentorer var jag tvungen att söka. Min dröm gick i uppfyllelse när jag i höstas fick uppdraget som mentor på LuMiNk, säger Pedram.
Pedram är den första mentorn på LuMiNk som själv har deltagit som elev i verksamheten.

Matilda pluggar till lärare

Matilda utanför sin port.

Matilda läser till grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 på Linköpings universitet.


Matilda valde att läsa vård- och omsorgsprogrammet på Ebersteinska gymnasiet.

– Jag hade svårt att bestämma mig, därför var det skönt med stödet från mentorerna på LuMiNk. De sa: vad du än väljer för gymnasielinje har du möjlighet att ändra dig i framtiden, säger Matilda.

LuMiNk har betytt mycket för Matilda.
– Om jag ibland inte hängde med under lektionerna i nian kunde mentorerna förklara på ett annat sätt som jag lättare förstod. På LuMiNk fanns det dessutom flera studenter från LiU att fråga, säger Matilda.

Efter gymnasiet började Matilda en fyraårig lärarutbildning på LiU. Om ett och ett halvt år räknar hon med att ta sin examen som grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3.

Mentorerna har varit ett bra stöd för framtiden.
– De utbildningsval du gör idag är inte avgörande, utan du kan alltid ändra dig senare i livet, säger Matilda.

LuMiNk – så mycket mer än läxhjälp

Pedram står bredvid en rollup som beskriver LuMiNk:s verksamhet

Pedram är mentor på LuMiNk sedan september i år.


LuMiNk är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet (LiU) och Mirum galleria. Verksamheten har funnits sedan 2015. Det är Klingsborgsskolans elever som deltar i LuMiNk. Mentorerna är studenter på LiU. Syftet med verksamheten är att inspirerar högstadieelever i deras lärande och stärka studiemotivationen. Grunden i verksamheten handlar om läxläsning där mentorerna från LiU regelbundet träffar elever från Klingsborgsskolan en kväll i veckan. Deltagandet är frivilligt och träffarna sker i Mirum galleria, alltså utanför skolan.

Läs mer om LuMiNk