Yleiskaavat

Yleiskaavassa (översiktsplan) määritellään kunnan kehittäminen esim. liikenteen ja asuntoalueiden osalta pitkällä aikavälillä. Kaikilla kunnilla täytyy olla koko kunnan aluetta koskeva yleiskaava.

Lue lisää ajankohtaisista yleiskaavahankkeista ruotsiksi

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi