Pysäköinti

Asukaspysäköinti - boendeparkering
Kaupungin keskustassa ja seuraavilla alueilla (Söder, Öster, Norr, Klingsberg, Ektorp ja Kneippen) on alueella asuvilla mahdollisuus pysäköidä ns boendeparkering-luvalla.

Boendeparkering mahdollistaa pysäköinnin erityisillä kilvin merkityillä alueilla, alennettuun hintaan jopa kuusi vuorokautta kerrallaan.

Missä ovat boendeparkering-paikat?
Asukkaille tarkoitetut pysäköintipaikat on merkitty lisäkilvellä (Boende), joka osoittaa, mihin alueeseen pysäköintipaikka kuuluu. Vieraat maksavat näillä paikoilla tavanomaisen City-P -taksan mukaan.

Kuka voi saada boendeparkering-luvan?
Asukkaiden pysäköintiin (boendeparkering) tarvitaan ns. boendeparkering-lupa (boendeparkeringstillstånd), joka on maksuton ja voimassa 2 vuotta. Perussääntö on, että asut alueella ja olet ko ajoneuvon rekisteröity omistaja. Anomuslomakkeen saa kunnan yhteyskeskuksesta, Kontaktcenter, Rosenin virastototalolta, Trädgårdsgatan 21. Boendeparkering-lupaa voi myös anoa suoraan Internetin kautta.

Lomake lähetetään osoitteeseen:
Norrköpings kommun
Kontaktcenter
601 81 Norrköping
Kuoreen sana: Boendeparkering

Maksut ja myyntipaikat
Boendeparkering-lupa maksaa 70 kruunua viikossa tai 250 kruunua kuukaudessa.
Lunastettu boendeparkering-lupa on voimassa joko 7 vrk (viikkolupa) tai 30 vrk (kuukausilupa).
Boendeparkering-pysäköintilippuja voi ostaa pankki- tai bensiinikortilla kaikista lippuautomaateista, joissa on lisäkilpi "Boende".
Yhteyskeskuksesta (Kontaktcenter) voi myös ostaa kortin, joka on voimassa kalenterikuukauden tai pitemmän ajan.

Katoamisilmoitus
Mikäli on kadottanut Boendeparkering-lupansa, on tehtävä katoamisilmoitus (förlustanmälan) uuden luvan saamiseksi. Kunnan virastotalon (Rosen) vastaanotossa saa lisää tietoa, Kontaktcenter,Trädgårdsgatan 21.

Kunnallinen City-P hoitaa maksulliset pysäköintialueet keskikaupungilla samaten kuin asukkaille tarkoitetuilla, ns boendeparkering-alueilla (asukaspysäköintialueilla).
Muualla sijaitsevat kunnan yleiset pysäköintialueet ovat, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, maksuttomat.

Pisin sallittu pysäköintiaika on 24 t, ellei kilvessä toisin ilmoiteta. Korkein vuorokausimaksu on 80 kr pysäköintipaikasta riippumatta.

Texten City P i rött.

"Röd biljett" -kilpi
Pysäköintipaikat Norrköpingin katujen ja jalkakäytävien varsilla ilmoitetaan kilvellä, joka on punainen P-kilpi (”röd biljett” - punainen lippu). Maksu on 20 kr/t. Vähimmäismaksu on 20 kr, jonka jälkeen pysäköinti maksaa 1 kr/3 min.
Maksulliset ajat ovat arkisin klo 8-20 ja lauantaisin/tai ennen pyhäpäivää klo 8-15. Punaisen lipun ostat pysäköintiautomaateista, joissa on punainen City-P –kilpi. Punaisella lipulla voit myös pysäköidä niillä paikoilla, joissa on sininen ”Blå biljett” –kilpi. Punaisia pysäköintialueita on ainoastaan keskikaupungilla, Promenaden-katujen ympäröimällä alueella.

Texten City P i blått.

"Blå biljett" -kilpi
Maksu on 10 kr/t. Vähimmäismaksu on 10 kr, jonka jälkeen pysäköinti maksaa 1 kr/6 min. Maksullinen aika on klo 8-20 arkisin ja lauantaisin/tai ennen pyhäpäivää klo 8-15.

Sinisen lipun ostat pysäköintiautomaateista, joissa on sininen City-P –kilpi. Sinisellä lipulla voit pysäköidä ainoastaan niillä paikoilla, joissa on sininen ”Blå biljett” –kilpi.
Sinisiä pysäköintialueita on sekä keskikaupungilla että sen ulkopuolella. Keskikaupungilla sinisiä alueita ovat pääasiassa torit ja alueet, jotka eivät ole katujen tai jalkakäytävien varsilla (kartassa siniset punaisella ympäröidyt alueet).

En karta som visar boendeparkeringsområden.

Asukaspysäköintialueet (boendeparkeringsområdena)

En karta som visar boendeparkeringsområden.

Siniset pysäköintiliput ovat voimassa näillä alueilla keskikaupungilla

Pysäköintilupa toimintarajoitteisille (Parkeringstillstånd för rörelsehindrade)
Norrköpinging kokoisessa kaupungissa yleiset pysäköintimääräykset eivät aina ole riittäviä. Erityisen pysäköintiluvan saa toimintarajoitteinen henkilö, jolla on selviä vaikeuksia ja joka vain vaivoin kykenee omin avuin siirtymään autoon ja siitä pois.Toimintarajoitteen tulee myös olla pysyvää laatua ja sen arvellaan kestävän vähintään puoli vuotta.

Myös toimintarajoitteinen henkilö, joka ei itse aja autoa voi saada pysäköintiluvan erityisistä syistä. Tällainen erityinen syy voi olla esim. ettei henkilö voi odottaa yksin kadulla kuljettajan pysäköidessä autoa.

Vaatimukset
Saadakseen pysäköintiluvan Norrköpingistä täytyy olla kunnassa väestökirjoissa. Hakemuksen yhteydessä selvityssihteeri (utredningssekreterare) ottaa hakijaan henkilökohtaisesti yhteyden tehdäkseen selvityksen hakijan tilasta. Sen jälkeen saa kirjallisen vastauksen, josta ilmenee onko oikeutettu pysäköintilupaan vai ei.Pysäköintilupa on voimassa tietyn ajan, korkeintaan kolme vuotta. Pysäköintilupa on voimassa koko maassa ja oikeuttaa pysäköimään:

  • Toimintarajoitteisille varatuille autopaikoille.
  • Enintään 3 tuntia paikoilla missä pysäköinti on kielletty tai sen enimmäisaika on alle 3 tuntia.
  • Enintään 24 tuntia paikoilla missä pysäköinti on sallittu yli 3 tuntia mutta lyhyemmän ajan kuin 24 tuntia.
  • Enintään 3 tuntia kävelykadulla.

Tiettyyn tarkoitukseen tai tietyille ajoneuvotyypeille varatuilla paikoilla pysäköinti on kielletty. Niitä ovat esimerkiksi kääntymis- ja lastauspaikat sekä takseille tarkoitetut paikat.

Lue lisää (ruotsiksi) toimintarajoitteisten pysäköintiluvasta

Kunnan toimintarajoitteisten pysäköintipaikat kartalla (ruotsiksi) Pdf, 4 MB.

Pysäköintilupa on asetettava näkyvästi auton tuulilasiin ja on voimassa lähinnä luvan haltijan itse ajaessa autoa. Luvanhaltijan ollessa kyydissä matkustajana, kuljettaja voi jättää toimintarajoitteisen aivan sisäänkäynnin eteen.

Pysäköintilupa ei ole sosiaalietuus, vaan poikkeus paikallisista pysäköintiä koskevista liikennemääräyksistä.

Kontakt
Norrköpingin kunta
(Norrköpings kommun)

Hallintotalo Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Raija Arvidsson
Kestävyys strategi