Kuntien välinen yhteistyö

Yhteistyö Linköpingin ja Norrköpingin välillä
Kunnat tekevät yhteistyötä konkreettisissa asioissa tehostaakseen toimintojaan, nostaakseen kunnallisten palvelujen tasoa ja lisätäkseen kuntien ja seutukunnan välistä integraatiota. Esimerkki tästä on kuntien yhteinen esikoulu.

Yhteinen lasten päivähoito Linköpingin kanssa
Mikäli asuu Norrköpingissa ja käy työssä Linköpingissä, voi valita lapselleen jonkin Linköpingin kunnallisista esikouluista. Linköpingin kunnan puhelinvaihde 013-20 60 00.