Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Samverkan Linköping-Norrköping

Linköping och Norrköping samverkar för att skapa en större, starkare och intressantare region med tillväxt, fler arbetstillfällen, ett varierat bostadsutbud, bra pendlingsmöjligheter och en mångfald av evenemang och fritidsaktiviteter.

Tillsammans med kringliggande kommuner skapar Linköping och Norrköping förutsättningar att utveckla Sveriges fjärde storstadsregion.

Kommunerna samarbetar i konkreta frågor för att effektivisera verksamheter, öka kvaliteten på kommunala tjänster och öka graden av integrationen städerna och regionen emellan.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping