Omaistuki

Omaishoidontuki (anhörigstöd) Norrköpingissä

Perheen tai ystävien tarvitessa apua ja tukea ovat omaiset usein korvaamattomia, vaikkakin auttajan työ joskus saattaa tuntua raskaalta. Se voi olla sekä fyysisesti että tunneperäisesti vaativaa ja joskus aika ja energia eivät riitä sekä avustettavalle että omalle itsellemme.

Omaisauttaja saataa myös itse tarvita työssään tukea. Aikaa omalle itsellensä, jonkun, jonka kanssa voi puhua ja mahdollisuuden tavata muita vastaavassa tilanteessa olevia. Oikean informaation löytämiseksi tietoja, neuvoja ja apua.

Omais- ja tietokeskus (Anhörig- och kunskapscenter) on tarkoitettu kaikille läheistä omaista hoitaville ja tukeville, jotka jaksaakseen tarvitsevat itse tukea. Tarjoamme tukikeskusteluja, keskusteluryhmiä, opintokerhoja ja luentoja. Luonnollisesti meillä on vaitiolovelvollisuus.

Omaistukea voi saada suomen kielellä.

Osoite: Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping
011-15 54 30 (ruotsiksi)


Anhörig- och kunskapscenter (ruotsiksi)