Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Anhörig- och kunskapscenter

Du som anhörig har rätt att må bra. Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Vi erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper och kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Behöver du kontakt med andra verksamheter och föreningar kan vi hjälpa dig med information. Vi har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Vi vänder oss till alla anhöriga som behöver stöd, oavsett ålder. Det är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos, men du eller din närstående ska bo i Norrköpings kommun. Vid behov använder vi oss av tolk.

Sommarfest

Anhörig- och kunskapscenter inbjuder dig som är anhörig till sommarfest tisdagen den 18 juni kl.11:00-13:00. Välkommen till sillunch och en stunds gemenskap. För mer information och anmälan, se nedan under fliken "Föreläsningar, tematräffar och aktiviteter", rubriken "Sommarfest".

Sommarcaféer

Möt våra anhörigkonsulenter på Färgargården vid ett par tillfällen under sommaren, 3 juli och 10 juli kl.13:30-15:00. Ingen föranmälan behövs. För mer information och anmälan, se nedan under fliken "Föreläsningar, tematräffar och aktiviteter", rubriken "Sommarcafé-träffar på Färgargården".

Att vara mitt i livet och ha en livspartner med demenssjukdom

Till hösten 2024 planerar vi att starta en samtalsgrupp för dig som är under 65 år och har en livspartner som har kognitiv sjukdom. Känner du igen dig i detta och är intresserad av att träffa andra anhöriga i liknande situation, kontakta Anhörig- och kunskapscenter. För mer information, se nedan under fliken "Samtalsgrupper och utbildningar, rubriken "Demens".

Helgtider

Onsdagen den 5 juni stänger Anhörig- och kunskapscenter kl.14:00. Vi har stängt den 6 och 7 juni och öppnar åter måndagen den 10 juni.

Behöver du stöd?

Vi erbjuder dig som är anhörig enskilda samtal i våra lokaler på Drottninggatan 32, 1 tr. Vi kan också ha samtal via telefon eller digitalt om du så önskar. Välkommen att höra av dig!

Stödsamtal för alla anhöriga

Om du behöver någon att prata med om din situation som anhörig erbjuder vi kostnadsfria stödsamtal med anhörigkonsulent. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om när vi ska träffas.

Anhörigkonsulenter

Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
Kontaktformulär

Kuratorsamtal

Vi erbjuder kostnadsfria kuratorsamtal för dig och dina anhöriga om du vistas på korttidsplats, har stöd av hemgångsteamet eller bor på särskilt boende i Norrköpings kommun. Det finns många orsaker till varför du kan behöva samtala med en kurator:

  • Förändrad livssituation?
  • Oro för framtiden?
  • Förluster av funktioner?
  • Bo kvar hemma eller flytta till särskilt boende

Kurator Niklas Cederlund

Telefon: 011-15 53 29
E-post: niklas.cederlund@norrkoping.se 

Kurator Ingela Junler

Telefon: 011-15 34 25
E-post: ingela.junler@norrkoping.se

Vi finns för dig som har en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära person som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det är viktigt att du som är barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen skull. I anhörigstödet utgår vi alltid från ditt behov.

Informationsblad – Stöd för barn och unga som är anhöriga. Pdf, 333.4 kB.

Syskongrupper

Syskongrupper för dig som är barn eller ungdom och har syskon med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Vi startar grupper då det finns 5-6 barn:

Syskongrupp för barn 7–9 år startar 4 september 2024 (anmäl senast den 26 augusti). Pdf, 135 kB.

Syskongrupp för barn 10–12 år startar 16 januari 2024. PÅGÅR, anmäl intresse till nästa grupp. Pdf, 135.8 kB.

Syskongrupp för ungdomar 13–15 år startar 9 januari 2024. PÅGÅR, anmäl intresse till nästa grupp. Pdf, 102.1 kB.

Syskongrupp för tonåringar 16-18 år (anmäl intresse).

Kastanjen

Kastanjen – stödgrupp för barn och tonåringar som lever i en svår livssituation, samverkan inom kommunen. Pdf, 136.3 kB.

Kastanjen broschyr Pdf, 187.1 kB.

Anmäl intresse för barn mellan 7-18 år. Vi startar grupper när vi har 5-6 barn/ungdomar i närliggande åldrar.

Kastanjengrupp för barn 9-11 år pågår på torsdagar kl 16:00-17:45, 10 tillfällen.

Vid frågor hör av dig till

Helen Andersson

Telefon: 011-15 51 63, 072-2543766
E-post: helene.andersson3@norrkoping.se

Petra Ottosson

Telefon: 011-15 35 89, 073-0202949
E-post: petra.ottosson@norrkoping.se

eller till vår mottagningstelefon: 011-15 54 30

Barn och unga

Se under fliken "Stöd till barn och unga som är anhöriga".

Vuxna syskon

Samtalsgrupp för vuxna som har ett syskon med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller psykisk ohälsa (anmäl ditt intresse vi startar en grupp när vi har cirka fem deltagare). Pdf, 117 kB.

Demens

Digital utbildning för anhöriga om demens, nästa utbildning startar hösten 2024 (info kommer). Anmäl intresse redan nu.

Utbildning för anhöriga om demens, dagtid, nästa utbildning startar till hösten 2024. Anmäl ditt intresse redan nu (info kommer).

Samtalsgrupp för dig som är yngre än 65 år och har en livspartner med demenssjukdom planeras till hösten 2024. Anmäl intresse redan nu. Pdf, 69.3 kB.

Äldre

Neuropsykiatri

Samtalsgrupp för föräldrar till barn (upp till 18 år) med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, start 26 september 2024 kl 08:30-10:30 (anmälan senast 13 september). Pdf, 217 kB.

Psykisk ohälsa

Just nu har vi grupper som pågår under våren 2024.

Nästa samtalsgrupp kommer att vara en öppen grupp, där du kan komma vid ett eller flera tillfällen och prata om dig som anhörig. Vi vänder oss till dig som är anhörig till en närstående med psykisk ohälsa, vilket både kan innefatta psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anmäl gärna ditt intresse redan nu så återkommer vi med datum och tid.

Missbruk, beroende

CRAFT-kurs – vad är det? Information för dig som är intresserad. Pdf, 42.7 kB.

CRAFT-kurs planeras till hösten 2024. Anmäl ditt intresse redan nu (info kommer).

Funktionsnedsättning

Anhörigas hälsa

Se studiecirkel "Återhämtning" för alla anhöriga under fliken anhörigas hälsa nedan.

Återhämtningsguiden, för dig som står nära någon som mår dåligt Pdf, 176.8 kB.

Vandring med livet i centrum, för dig som är anhörig, nästa vandring planeras till hösten 2024 (info kommer).


Skriv dina förslag och synpunkter här. Du kan såklart vara helt anonym. Vill du ha återkoppling fyller du även i dina kontaktuppgifter.

Fyll i din e-postadress så hör vi av oss och berättar hur vi arbetar vidare med ditt förslag eller din synpunkt.

Informationsfolder Anhörig- och kunskapscenter Pdf, 2.8 MB.

Informationsfolder Anhörig- och kunskapscenter (Engelska) Pdf, 358 kB.

Informationsfolder Anhörig- och kunskapscenter (Arabiska) Pdf, 361.2 kB.

Informationsfolder Anhörig- och kunskapscenter (Finska) Pdf, 354.6 kB.

Nyhetsbrev – Anhörigperspektivet

Prenumerera på Anhörigperspektivet!

Här kan du som är medarbetare i kommunen eller andra externa verksamheter hitta aktuell information från Anhörig- och kunskapscenter som riktar sig till dig.

Informationstillfällen för dig som är student, nyanställd eller anställd som önskar veta mer om vår verksamhet, planeras till hösten 2024 (info kommer).

Ta del av Nka:s kostnadsfria webbutbildningar för personal och anhöriga.

Integrera anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten - att förstå och möta anhörigas situation och behov.

Stöd för handläggare att uppmärksamma och involvera anhöriga.

Vägledning för personal om anhörigstöd. Pdf, 507.8 kB.

Stöd till den som vårdar och hjälper en närstående - en sammanfattning av Socialstyrelsens underlag till en nationell strategi.

Kontakt

Anhörig- och kunskapscenter

Drottninggatan 32
602 24 Norrköping

Besökstider:
Måndag-torsdag 09.00-16.00 Fredag 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Samt andra tider för bokade besök och aktiviteter.

Telefontider:
Se besökstider ovan.