Anhörig- och kunskapscenter

Du som anhörig har rätt att må bra. Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Vi erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper och kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Behöver du kontakt med andra verksamheter och föreningar kan vi hjälpa dig med information. Vi har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Vi vänder oss till alla anhöriga som behöver stöd, oavsett ålder. Det är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos, men du eller din närstående ska bo i Norrköpings kommun. Vid behov använder vi oss av tolk.

Digital utbildning för anhöriga om demens

Du som är anhörig till en person med demenssjukdom är välkommen att delta i en digital utbildning på sex tillfällen som börjar den 27 februari kl 18:00-20:00. För information och anmälan se nedan under fliken Samtalsgrupper och utbildningar, under rubriken Demens.

Vill du veta mer om suicidprevention?

Den 8 mars kl.13:30-15:00 erbjuder vi dig, som är anhörig, en träff kring temat suicidprevention. Vi ser en film och reflekterar tillsammans efteråt. För mer information och anmälan se nedan under fliken Samtalsgrupper och utbildningar, under rubriken Psykisk ohälsa.

Är du vuxen och har ett syskon med funktionsnedsättning eller sjukdom?

Vi söker deltagare till samtalgruppen som sätter fokus på dig som är Vuxensyskon. Anmäl ditt intresse, så startar vi när vi har minst fem deltagare. För information och anmälan se nedan under fliken Samtalsgrupper och utbildningar, under rubriken Vuxna syskon.

Behöver du stöd nu?

Vi erbjuder dig som är anhörig enskilda samtal i våra lokaler på Drottninggatan 32, 1 tr. Vi kan även ha samtal via telefon eller digitalt om du så önskar. Välkommen att höra av dig!

Stödsamtal och kurator

Stödsamtal för alla anhöriga

Om du behöver någon att prata med om din situation som anhörig erbjuder vi kostnadsfria stödsamtal med anhörigkonsulent. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om när vi ska träffas.

Anhörigkonsulenter
Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
Kontaktformulär


Kuratorsamtal

Vi erbjuder kostnadsfria kuratorsamtal för dig och dina anhöriga om du vistas på korttidsplats, har stöd av hemgångsteamet eller bor på särskilt boende i Norrköpings kommun. Det finns många orsaker till varför du kan behöva samtala med en kurator:

  • Förändrad livssituation?
  • Oro för framtiden?
  • Förluster av funktioner?
  • Bo kvar hemma eller flytta till särskilt boende

Kurator Niklas Cederlund
Telefon: 011-15 53 29
E-post: niklas.cederlund@norrkoping.se 

Kurator Ingela Junler
Telefon: 011-15 34 25
E-post: ingela.junler@norrkoping.se

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Vi finns för dig som har en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära person som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det är viktigt att du som är barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen skull. I anhörigstödet utgår vi alltid från ditt behov.

Informationsblad - Stöd för barn och unga som är anhöriga Pdf, 640.4 kB.

Syskongrupp för dig som är barn och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa, (anmäl ditt intresse). Pdf, 203.7 kB.

Syskongrupp för dig som är tonåring och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa. Startar 17 april, (anmäl ditt intresse senast 7 april). Pdf, 120.3 kB.

Kastanjen - stödgrupp för barn och tonåringar som lever i en svår livssituation, samverkan inom kommunen. Pdf, 135.4 kB.

Våren 2023 planeras en grupp för barn i mellanstadiet, datum kommet inom kort (anmäl ditt intresse). 

Kastanjen broschyr Pdf, 519.6 kB.

Vid frågor hör av dig till:

Helen Andersson 
Telefon: 011-15 51 63, 072-2543766
E-post: helene.andersson3@norrkoping.se

Petra Ottosson 
Telefon: 011-15 35 89, 073-0202949
E-post: petra.ottosson@norrkoping.se

eller till vår mottagningstelefon: 011-15 54 30

Samtalsgrupper och utbildningar

Barn och unga

Se under fliken "Stöd till barn och unga som är anhöriga"

Vuxna syskon

Digital kväll för Vuxensyskon, 8 mars 2023 kl.18:00-20:00, arrangeras av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (anmälan senast 6 mars till Nka, klicka för information)

Fokus på mig Vuxensyskon, en samtalsgrupp för vuxna som har syskon med sjukdom eller funktionsnedsättning: startar då vi har minst fem deltagare (fyra anmälda). Pdf, 164.1 kB.

Demens

Utbildning för anhöriga om demens, dagtid: start 31 januari 2023. OBS! Denna utbildning är fullbokad. Samma utbildning ges digitalt på kvällstid med start 27 februari 2023. Pdf, 56.7 kB.

Digital utbildning för anhöriga om demens, kvällstid: start 27 februari 2023 (anmälan senast 22 februari). Pdf, 56.8 kB.

Samtalsgrupp för anhöriga till en livspartner med demenssjukdom, dagtid, start 26 januari 2023. OBS! Denna grupp är fullbokad. (Anmäl intresse av deltagande i samtalsgrupp längre fram, genom att kontakta oss).   Pdf, 42.2 kB.

Neuropsykiatri

Samtalsgrupper för föräldrar till barn/tonåringar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Startar 16 mars 2023. (anmälan senast 10 mars) Pdf, 352.9 kB.

Samtalsgrupp för föräldrar till vuxna barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: start 3 april 2023 (anmälan senast 17 mars) Pdf, 42.6 kB.

Psykisk ohälsa

Utbildningstillfälle om suicidprevention för anhöriga: 8 mars 2023 (anmälan senast 3 mars) Pdf, 40.1 kB.

Missbruk, beroende

CRAFT-kurs - vad är det? Information för dig som är intresserad. Pdf, 147.1 kB.

CRAFT, helgkurs: 4-5 mars 2023 (anmälan senast 24 februari) Pdf, 244.3 kB.

CRAFT, helgkurs: 13-14 maj 2023 (anmälan senast 5 maj) Pdf, 244.4 kB.

Funktionsnedsättning

Digital samtalsgrupp för föräldrar till vuxna barn med flerfunktionsnedsättning: start 1 mars 2023, kvällstid (anmälan senast 19 februari till Nka, klicka för information)

Anhörigas hälsa

Se studiecirkel "Återhämtning" för alla anhöriga under fliken anhörigas hälsa nedan

Föreläsningar, tematräffar och aktiviteter
Berätta vad du tycker så vi kan utveckla Anhörig- och kunskapscenter!

Skriv dina förslag och synpunkter här. Du kan såklart vara helt anonym. Vill du ha återkoppling fyller du även i dina kontaktuppgifter.

Fyll i din e-postadress så hör vi av oss och berättar hur vi arbetar vidare med ditt förslag eller din synpunkt.
Kontakt
Anhörig- och kunskapscenter

Drottninggatan 32
602 24 Norrköping

Besökstider:
Måndag-torsdag 09.00-16.00 Fredag 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Samt andra tider för bokade besök och aktiviteter.

Telefontider:
Se besökstider ovan.