Anhörig- och kunskapscenter

Du som anhörig har rätt att må bra. Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Vi erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper och kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Behöver du kontakt med andra verksamheter och föreningar kan vi hjälpa dig med information. Vi har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Vi vänder oss till alla anhöriga som behöver stöd, oavsett ålder. Det är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos, men du eller din närstående ska bo i Norrköpings kommun. Vid behov använder vi oss av tolk.

Välkommen på sommarfest!

Tisdagen den 21 juni kl.13:00-15:00 inbjuder vi dig som är anhörig till vår årliga sommarfest med sillunch och en stunds gemenskap. Läs mera nedan under fliken Föreläsningar och aktiviteter. Anmälan senast 13 juni. OBS! Begränsat antal platser!

Sommarcafé på Färgargården

I sommar kan du, som är anhörig, träffa kommunens anhörigkonsulenter på Färgargården, Värdshusgatan 8 i Norrköping, vid ett par tillfällen: onsdagar den 27 juli och den 24 augusti kl.13:30-15:30. Vi ses på bilparkeringen utanför Färgargården innan vi slår oss ner vid kaffebordet. Stanna en stund eller hela tiden. Ingen anmälan behövs utan det är bara att komma.

Behöver du stöd nu?

Vi erbjuder dig som är anhörig enskilda samtal i våra lokaler på Drottninggatan 32, 1 tr. Vi kan även ha samtal via telefon eller digitalt om du så önskar. Anhörig- och kunskapscenter har öppet hela sommaren. Välkommen att höra av dig!

Stödsamtal och kurator

Stödsamtal för alla anhöriga

Om du behöver någon att prata med om din situation som anhörig erbjuder vi kostnadsfria stödsamtal med anhörigkonsulent. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om när vi ska träffas.

Anhörigkonsulenter
Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
Kontaktformulär


Kuratorsamtal

Vi erbjuder kostnadsfria kuratorsamtal för dig och dina anhöriga om du vistas på korttidsplats, har stöd av hemgångsteamet eller bor på särskilt boende i Norrköpings kommun. Det finns många orsaker till varför du kan behöva samtala med en kurator:

  • Förändrad livssituation?
  • Oro för framtiden?
  • Förluster av funktioner?
  • Bo kvar hemma eller flytta till särskilt boende

Kurator Niklas Cederlund
Telefon: 011-15 53 29
E-post: niklas.cederlund@norrkoping.se 

Kurator Ingela Junler
Telefon: 011-15 34 25
E-post: ingela.junler@norrkoping.se

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Vi finns för dig som har en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära person som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det är viktigt att du som är barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen skull. I anhörigstödet utgår vi alltid från ditt behov.

Informationsblad - Stöd för barn och unga som är anhöriga Pdf, 640.4 kB. (Pdf, 640.4 kB)

Syskongrupp för dig som är barn och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa, (anmäl ditt intresse). Pdf, 203.7 kB. (Pdf, 203.7 kB)

Syskongrupp för dig som är barn och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa, för barn i lågstadieålder, startar 29 augusti 2022, 2 platser kvar, (anmäl ditt intresse) Pdf, 203.9 kB. (Pdf, 203.9 kB)

Syskongrupp för dig som är tonåring och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa, (anmäl ditt intresse). Pdf, 120 kB. (Pdf, 120 kB)

Kastanjen - stödgrupp för barn och tonåringar som lever i en svår livssituation, samverkan inom kommunen. En grupp för mellanstadieålder startar inom kort, det finns platser kvar. (anmäl ditt intresse, vi startar grupper då det finns tillräckligt många i närliggande ålder). Pdf, 135.4 kB. (Pdf, 135.4 kB) 

Kastanjen broschyr Pdf, 519.6 kB. (Pdf, 519.6 kB)

Figth Dementia - anordnar läger på sommaren 2022 för unga anhöriga med demenssjuk förälder, (se anmälan i inbjudan) Pdf, 2.4 MB. (Pdf, 2.4 MB)

Vid frågor hör av dig till:

Helen Andersson 
Telefon: 011-15 51 63, 072-2543766
E-post: helen2.andersson@norrkoping.se

Petra Ottosson 
Telefon: 011-15 35 89, 073-0202949
E-post: petra.ottosson@norrkoping.se

eller till vår mottagningstelefon: 011-15 54 30

Samtalsgrupper och utbildningar

Barn och unga

Se under fliken "Stöd till barn och unga som är anhöriga"

Vuxna syskon

Fokus på mig Vuxensyskon, en samtalsgrupp för vuxna som har syskon med sjukdom eller funktionsnedsättning: startar 3 oktober 2022 (anmäl senast 26 sept) Pdf, 165.5 kB. (Pdf, 165.5 kB)

Demens

Samtalsgrupp för dig som har en livspartner med demenssjukdom: startar 30 augusti 2022 (anmälan senast 26 augusti) Pdf, 56.5 kB. (Pdf, 56.5 kB)

Utbildning för anhöriga om demens, dagtid: startar 8 september 2022 (anmälan senast 5 september) Pdf, 56.5 kB. (Pdf, 56.5 kB)

Digital utbildning för anhöriga om demens, kvällstid: startar 3 oktober 2022 (anmälan senast 28 september) Pdf, 56.7 kB. (Pdf, 56.7 kB)

Neuropsykiatri

Samtalsgrupper för föräldrar till barn/tonåringar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: startar 15 september 2022 (anmälan senast 26 augusti) Pdf, 352.9 kB. (Pdf, 352.9 kB)

Utbildningstillfälle om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: 8 december 2022 (anmälan senast 6 december) Pdf, 40.5 kB. (Pdf, 40.5 kB)

Psykisk ohälsa

Samtalsgrupp för dig som har en närstående med psykisk ohälsa: startar 29 september 2022 (anmälan senast 16 september) Pdf, 56.1 kB. (Pdf, 56.1 kB)

Utbildningstillfälle om suicidprevention för anhöriga: 24 november 2022 (anmälan senast 22 november) Pdf, 40.1 kB. (Pdf, 40.1 kB)

Missbruk, beroende

CRAFT-kurs - vad är det? Information för dig som är intresserad. Pdf, 147.1 kB. (Pdf, 147.1 kB)

CRAFT-helgkurs: 24-25 september 2022 (anmälan senast 14 september) Pdf, 243.6 kB. (Pdf, 243.6 kB)

Funktionsnedsättning

Digital samtalsgrupp på arabiska för dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning (anmälan sker till Nka, information finns i länken) Pdf, 349.3 kB. (Pdf, 349.3 kB)

Anhörigas hälsa

Se anhöriggrupp "Återhämtningsguiden" för alla anhöriga under fliken anhörigas hälsa nedan

Berätta vad du tycker så vi kan utveckla Anhörig- och kunskapscenter!

Skriv dina förslag och synpunkter här. Du kan såklart vara helt anonym. Vill du ha återkoppling fyller du även i dina kontaktuppgifter.

Fyll i din e-postadress så hör vi av oss och berättar hur vi arbetar vidare med ditt förslag eller din synpunkt.
Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Anhörig- och kunskapscenter

Drottninggatan 32
602 24 Norrköping

Besökstider:
Måndag-torsdag 09.00-16.00 Fredag 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Samt andra tider för bokade besök och aktiviteter.

Telefontider:
Se besökstider ovan.