Anmälningsformulär

Fyll i formuläret om du vill delta på någon av Anhörig- och kunskapscenters aktiviteter, till exempel utbildning, samtalsgrupp, tematräff eller övriga aktiviteter.

Du eller din närstående ska bo i Norrköpings kommun för att kunna delta.

Om du har frågor var vänlig ring till vår mottagningstelefon måndag–torsdag 9.00–16.00 samt fredag 09.00–15.00.

Lunchstängt 12.00–13.00. Telefon: 011-15 54 30.


Beskriv kortfattat ditt anhörigskap och vilken vårdande eller stödjande relation du har till din närstående.

Ange vilken utbildning, samtalsgrupp, tematräff eller annan aktivitet din anmälan avser.

Ange startdatum/datum för utbildning, samtalsgrupp, tematräff eller annan aktivitet.