Budget

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2022 om budget 2023 och plan 2024-2026.

Budget 2023 Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping