Budget

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2023 om budget 2024 och plan för 2025-2027 (KS 2022/1143). Den 27 november 2023 beslutade kommunfullmäktige om en ändringsbudget.

Budget 2024 Pdf, 13.2 MB.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping