Kommunalskatt i Norrköping

Kommunalskatten i form av utdebitering från Norrköpings kommun respektive Region Östergötland publiceras på första sidan i budgetdokumentet varje år.

Norrköpings kommuns budget

Hit går dina skattepengar


I filmen berättas var kommunskatten vi betalar tar vägen. Hur fördelas dina skattepengar i kommunens verksamheter?