Kommunalskatt i Norrköping

Kommunalskatten i form av utdebitering från Norrköpings kommun respektive Region Östergötland publiceras på första sidan i budgetdokumentet varje år.

Norrköpings kommuns budget

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping