Budget

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 om budget 2022 och plan 2023-2025. Den 25 oktober 2021 och den 20 december 2021 beslutade kommunfullmäktige om ändringar genom beslut om tilläggsbudget.

Budget 2022 Pdf, 3.4 MB. (Pdf, 3.4 MB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping