Vänorter och samarbetspartners

Här finns information om Norrköpings vänorter och samarbetspartners.

Mer än 70 år av nordiskt samarbete

2016 firade Norrköpings kommun 70-årsjubileum av det nordiska vänortssamarbetet.

Norrköping – Odense – Trondheim – Tammerfors – Kopavogur – Klaksvik

Under jubileumsåret bjöd Norrköpings kommun in till ett flertal evenemang för att fira det lyckade samarbetet. Exempel på evenemang:

  • Nordisk filmvecka på Cnema
  • Nordisk barnteater under Augustifesten
  • Finsk orkester på kvarteret Hallarna
  • Nordiskt evenemang under Norrköpings globala veckor
  • Tv-spel på Visualiseringscenter.

Vän- och samverkansorter

Norrköpings vän- och samverkansorter är Esslingen am Neckar, Klaksvik, Kopavógur, Linz, Odense, Riga, Tammerfors och Trondheim.

Norrköping har ett tätt samarbete med de nordiska vänorterna. Ända sedan 1940-talet har Norrköping bedrivit vänortssamarbete med Tammerfors, Odense och Trondheim. I dag omfattar det nordiska samarbetet även av Kopavógur på Island och Klaksvik på Färöarna.

Kommunerna i vänortskedjan bedriver erfarenhets- och kunskapsutbyte, exempelvis inom samhällsplanering och universitetsutveckling. Samarbetet skapar möten mellan elever och lärare som kan lära sig av varandra, lucior och musikstipendiater, och deltagare i gemensamma EU-projekt. Även lokala projekt kan med hjälp av vänortskontakten enklare expandera till de andra nordiska länderna, till exempel Stadium Sportscamp till Tammerfors. Föreningar kan dessutom få bidrag av Norrköpings kommun för utbyte med vän- och samverkansorter.

Samarbetet har genom åren utvidgats till att gälla allt fler områden. Det finns en gemensam nordisk plattform som bildar grunden för samarbetet.

Nordisk plattform - avtalsdokument Pdf, 135 kB.

Klaksvik på Färöarna har ungefär 5 000 invånare. Färöarna tillhör Danmark, men har lokalt självstyre och står utanför EU. I Klaksvik är det fiskeindustrin som dominerar näringslivet. Norrköping och Klaksvik blev vänorter 1985.

Kopavógur på Island har cirka 30 000 invånare. Kopavógur är ett kulturcentrum med bland annat ett konstmuseum för skulptur och glaskonst. Kopavógur är Norrköpings isländska vänort sedan 1964.

Odense har cirka 197 000 invånare och är Danmarks tredje största stad. Odense är ett centrum för kultur, utbildning och administration. Norrköping och Odense har varit vänorter sedan 1945.

Tammerfors i Finland är en modern välutvecklad stad med över 220 000 invånare, två universitet och ett rikt idrotts- och kulturutbud. Norrköping och Tammerfors blev vänorter 1945.

Trondheim kallas för Norges teknologiska huvudstad, med Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet. Med universitetets 30 000 studenter bor det över 200 000 i Trondheim. Norrköping och Trondheim är vänorter sedan 1945.

Esslingen am Neckar ligger i Tyskland och har ca 90 000 invånare. I Esslingen dominerar servicenäringarna och det finns även välkända företag inom tillverkningsindustrin som till exempel Bayer och Daimler. Norrköping och Esslingen har varit vänorter sedan 1960-talet.

Linz i Österrike är en industri- och kulturstad med 190 000 invånare.

1995 skrev Linköpings och Norrköpings kommuner ett gemensamt samarbetsavtal med Linz. Syftet med samarbetet var från starten att stödja det östgötska näringslivets affärsverksamhet på den österrikiska marknaden.

Under ett antal år arrangerades Sverigedagar respektive Linzdagar vartannat år. Under åren har utbytet ändrat karaktär till att koncentrera sig mot erfarenhetsutbyten inom kommunala områden, såsom utbildning, sociala frågor och miljö.

Det finns även ett samarbete på visualiseringsområdet. Norrköpings Visualiseringscenter har haft ett intressant samarbete med Ars Electronica i Linz, ett visualiseringscenter som på flera sätt har varit en förebild för Norrköpings utveckling på området. Genom studiebesök och så småningom konkret samarbete kring installationer, festivaler etc. har samarbetet utvecklats.

Samarbete med Linz Pdf, 7 kB.

Riga i Lettland har över 700 000 invånare. Riga håller på att utvecklas till en modern europeisk storstad med bevarad medeltida prägel i stadskärnan. Riga har ett rikt kulturliv och är utsedd till europeisk kulturhuvudstad 2014. Norrköping och Riga upprättade vänortsförbindelser 1988.

Norrköping och Riga har haft ett samarbetsavtal i över 25 år och samarbetet har periodvis varit mycket intensivt och spänt över en lång rad områden. En inventering visade att det hade varit flera hundra projekt och utbyten under de första 25 åren och tusentals människor (skolungdomar, föreningar, företag, politiker och tjänstemän) hade varit involverade. Vi har bland annat haft samarbetsprojekt kring social omsorg, näringslivsfrågor, demokrati, kultur och utbildning.

Samarbetet fortgår men under de senaste åren har intensiteten i samarbetet minskat något. Ett pågående femårigt avtal (2014-2018) styr samarbetet och omsätts i konkreta handlingsplaner. En ny handlingsplan undertecknades i Riga i mars 2014 under överinseende av hennes majestät Drottning Silvia och en klass från Hagagymnasiet från Norrköping och deras vän-klass på Riga Nordic Gymnasium.

Samarbetsavtal med Riga på svenska Pdf, 9.9 kB.

Bidrag för vänortsutbyte

Föreningar som är verksamma inom Norrköpings kommun har möjligheten att söka bidrag. Bidraget är till för utbyte med Norrköpings vän- och samverkansorter. I ansökan ska anges vilket syfte samarbetet har, vilken eller vilka vänorter utbytet avser, tid för besöket, kostnader och antal deltagare. Ansökan lämnas till kultur- och fritidskontoret.

Sök bidrag för samarbete med vän- och samverkansorter

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Sara Meyer

Kommunstyrelsens kontor