Sök bidrag för utbyte med vän- eller samverkansort

Vänortsbidraget kan sökas av föreningar som planerar ett utbyte med någon av Norrköpings vän- och samverkansorter.

Norrköpings vän- och samverkansorter är:

 • Odense
 • Trondheim
 • Tammerfors
 • Klaksvik
 • Kopavógur
 • Riga
 • Linz
 • Esslingen am Neckar

Syftet med vänortsbidraget är att uppmuntra och stödja internationell samverkan i föreningslivet genom utbyte med Norrköpings vän- och samverkansorter.

Bidraget består av en fast summa per deltagare, och utgår ifrån den ersättningsnivå som årligen fastställs av kultur- och fritidsnämnden. Om det gäller ett stort antal deltagare görs en bedömning i det enskilda fallet.

Vem kan söka vänortsbidraget?

Bidragsberättigad förening:

Bidrag kan beviljas till:

 • utbyte med förening eller annan organisation som bedriver samma eller liknande verksamhet som den förening som söker bidraget
 • stöd till resekostnader, om ansökan avser resa till någon av vänorterna
 • kostnader som uppstår vid aktiviteter i Norrköping, om ansökan avser att ta emot besök från någon av våra vänorter

Bidraget kan inte beviljas till:

 • den gästande föreningens resekostnader
 • skolor

Ansökan

I ansökan ska föreningen beskriva:

 • vilket syfte samarbetet har
 • vilken eller vilka vänorter utbytet avser
 • tid för besöket
 • specificerade rese-/mottagningskostnader
 • antal deltagare

I ansökan ska ni också skriva om ni har fått eller söker bidrag till projektet från någon annan än kultur- och fritidsnämnden.

En förening som söker bidrag för första gången ska även skicka med stadgar och årsmöteshandlingar.

Ansökan skickas in till kultur- och fritidskontoret löpande under året.

Skicka din ansökan till:

Kultur- och fritidskontoret
Rådhuset
60181 Norrköping

Eller skicka e-post till kultur.fritid@norrkoping.se

Hur bedöms ansökan?

Prioritering görs utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan.

Uppföljning och redovisning

I samband med att ansökan beviljas får ni en redovisningsblankett som ni ska fylla i och skicka in till redovisningstillfället. Om redovisningen är ofullständig kan vi kräva tillbaka beviljat bidrag.

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping