Krisberedskap för företag

Det finns många bra anledningar till att vilja stärka företagets egen beredskap.

Broschyren – Är du förberedd om krisen eller kriget kommer

Norrköpings kommun har tagit fram en lokal broschyr som innehåller information om olika risker och hur du kan förbereda dig för dem. Broschyren skickas ut till alla hushåll. Broschyren tar bland annat upp vilka kriser som har störst sannolikhet att inträffa i Norrköpings kommun, tips för hemberedskap, viktiga telefonnummer, vad kommunen gör vid störningar i samhället samt hur man skapar sin egen krisplan.

Målet med informationsinsatsen är att skapa trygghet, beredskap och ge råd om något oförutsett inträffar. I ett första skede kan den förväntas väcka olika tankar kring den egna krisberedskapen, och leda till att allmänheten eller medarbetare kan komma att ställa frågor till er som företag. Här är tips om sådant som informationen kan leda till:

  • Invånare kan söka information hos företag som bedriver verksamhet med farliga ämnen.
  • Invånare kan börja bunkra konserver, vattendunkar, batterier med mera.
  • Medarbetare kan ställa frågor för vad som gäller vid krigsplacering och försvarsfrågor.
  • Medarbetare kan ställa frågor om hur förberett företaget är vid en eventuell kris eller hur beredskapen ser ut.

Broschyren utgör en lokal version av MSB:s broschyr och har tagits fram med stöd av medel från MSB. Utgångspunkten i arbetet är dels de nationella mål som tagits fram kopplat till krisberedskap, samt målsättningen i kommunens egen risk- och sårbarhetsanalys om att öka krisberedskapen hos kommunens invånare.

Broschyren - Var förberedd om krisen eller kriget kommer Pdf, 1.4 MB.

Se över beredskapen inom företaget

Digitaliseringen gör idag företag mer sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter kan också påverka verksamheten genom leveransproblem och hastiga kostnadsökningar. Det skapar trygghet att vara förberedd så långt det är möjligt och att alla vet vad man ska göra om något oförutsett händer.

I samband med kommunens informationsinsats kan det vara ett bra tillfälle för er som företag att säkerställa och se över er egen beredskap. På MSB:s hemsida för företag finns det bra information, utbildningar och verktyg som ni kan läsa om. Där finns också ett nyhetsbrev som man kan följa.

Här kan du läsa mer om hur företag kan stärka sin beredskap:

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig (msb.se)

Prenumerera på MSB:s nyhetsbrev (msb.se)

Höjd beredskap (krisinformation.se)

Krisberedskap för företag - du är viktig för vår livsmedelsförsörjning i kris (livsmedelsverket.se)

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00