Kris och säkerhet

Norrköpings kommun arbetar på flera olika sätt med beredskap för att möta utmanande händelser. Här hittar du bland annat exempel på åtgärder som kommunen är redo att vidta vid olika oönskade händelser, samt information om hur du själv kan förbereda dig inför en eventuell kris.