Kris och säkerhet

Norrköpings kommun arbetar på flera olika sätt med beredskap för att möta utmanande händelser. Här hittar du bland annat exempel på åtgärder som kommunen är redo att vidta vid olika oönskade händelser, samt information om hur du själv kan förbereda dig inför en eventuell kris.

Broschyren – Var förberedd om krisen eller kriget kommer

Norrköpings kommun har tagit fram en broschyr som innehåller information om olika risker och hur du kan förbereda dig för dem.

Läs mer om din krisberedskap och ta del av brochyren

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den leds av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och genomförs av många aktörer samtidigt för att stärka motståndskraften hos invånarna. Beredskapsveckan genomförs vecka 39 varje år och är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Temat för Beredskapsveckan 2024

Årets tema för Beredskapsveckan är "Sätt i gång!”. Det är en uppmaning till att stärka sin egenberedskap innan en kris eller ett krig hotar. Beredskap måste byggas i ett normalläge, annars kan det vara för sent. Det gäller privatpersoner, men även exempelvis kommuner, myndigheter och organisationer.

Läs mer om Beredskapsveckan 2024 (msb.se)