Din krisberedskap

Vid en kris eller samhällsstörning är det bra att vara förberedd. Att tänka efter före. Norrköping är en modern stad där vi lever ett tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men även ett modernt samhälle är sårbart. Därför har vi alla ett eget ansvar och förväntas klara oss på egen hand under ett antal dagar om någonting oförutsett skulle hända. På så sätt kan samhällets resurser användas för att hjälpa de mest nödställda och utsatta.

Om krisen eller kriget kommer

Regeringen gav våren 2017 MSB i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer. Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018.

Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Dinsäkerhet.se hittar du broschyren på svenska och översatt till andra språk, samt mer information om hur du hanterar en kris.

Så undviker du att smitta sprids

Du som enskild person kan göra skillnad genom ditt agerande. Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten (se video från 1177).
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta

Vad bör jag ha hemma?

Här hittar du en lista över saker som kan vara bra att ha hemma. För ännu mer detaljerad beskrivning kan du besöka dinsakerhet.se och Livsmedelsverkets lista över mat som kan vara bra att ha hemma.

Vatten och mat
 • Vattendunkar
 • Mat som klarar rumstemperatur så som
  • bulgur, pasta, havregryn
  • tub med mjukost
  • konserver med mat, soppor, frukt, grönsaker
  • burkar med bönor
  • sylt
  • nötter, frön
  • torkad frukt, choklad.
 • Campingskök med bränsle
 • Grill utomhus
Värme och ljus
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • Ficklampa och batterier
 • Varma kläder, sovsäckar, filtar, mössor och vantar
 • En alternativ värmekälla så som gasolbrännare och bränsle.
Information
 • Radio med batterier
 • Telefonlista med viktiga telefonnummer
Övrigt
 • Förbandslåda och mediciner
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, exempelvis tvättlappar
 • Kontanter
 • Bärbar mobilladdare

Frågor och svar

Varför behöver jag förbereda mig?

Regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömer att du som kommuninvånare behöver ha en förmåga att själv klara dina behov under några dygn tills dess att samhällets hjälpinsatser är på plats.

Kommunen har ett lagstadgat ansvar för alla människor som bor eller vistas i kommunen och som kan vara utsatta till följd av en samhällsstörning. Beroende på vad som har inträffat och andra omständigheter, till exempel vilken årstid som råder, kan hjälpinsatserna ta olika lång tid. Under den första tiden måste du därför själv vara förberedd på att tillgodose dina behov av vatten, mat, värme och att kunna ta del av information.

Hur vet jag att det är kris?

Vid störningar och händelser med allvarliga konsekvenser för dig som bor eller vistas i Norrköpings kommun förmedlar kommunen information om händelsen via kommunens hemsida samt på Facebook och Twitter. Du får också information via beredskapskanalen Sveriges Radio P4 samt krisinformation.se.

Viktigt meddelande till allmänheten

Signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA) eller Hesa Fredrik som den också kallas, används när fara hotar, både i fred och i krig. När utomhussignalen ljuder varnas allmänheten om en viktig händelse, till exempel giftig gas eller annan händelse.

När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus
 • Lyssna på radio P4
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation.

 

Hur får jag löpande information under en kris?

Besök kommunens hemsida, facebook eller twitter och följ den löpande rapporteringen i Sveriges Radio P4.

Behöver jag verkligen en krislåda?

Kriser uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd. Krisberedskap handlar alltså mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Därför är det bra att ha iordningsställt en låda med nödvändigheter så att du kan klara dig under några dygn.

Vad gör kommunen vid kris?

Vid en samhällsstörning kommer de ordinarie resurserna inte att räcka till för att hjälpa alla drabbade samtidigt. Inledningsvis måste kommunen därför prioritera de som är mest utsatta. Det innebär att alla som har förmågan att klara sig själva behöver vänta en tid innan kommunens och myndigheternas hjälpinsatser kan nå dem.

Kommunen har utarbetade planer och en utbildad krisorganisation för att kunna hantera olika typer av samhällsstörningar, till exempel långvariga elavbrott, svåra olyckor, svåra och långvariga snöoväder, dricksvattenbrist, omfattande skador med farligt gods eller andra liknande händelser.

Kommunen samverkar med andra myndigheter och organisationer för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen.

Kontakt
Richard Tjernström
Säkerhetschef