Viktiga telefonnummer och länkar vid samhällsstörning

Här har vi samlat kontaktuppgifter och annan viktig information som kan vara bra att ha om krisen kommer, eller om något allvarligt händer i Norrköpings kommun.

Nödläge, behov av omedelbar hjälp/räddning
Telefon: 112

Information vid olyckor och kriser
Telefon: 113 13
Webbplats: krisinformation.se

Polisen, ej brådskande
Telefon: 114 14
Webbplats: polisen.se

Ambulans, ej brådskande
Telefon: 011-14 96 30

Giftinformation
Telefon: 08-33 12 31
Webbplats: giftinformation.se

Räddningstjänsten Östra Götaland
Telefon: 010-480 40 00
Webbplats: rtog.se

Räddningscentralen (för räddningstjänsten)
Telefon: 010-480 45 00

Sjukvårdsrådgivning
Telefon: 1177
Webbplats: 1177.se

Läkemedelsrådgivning
Telefon: 0771-450 450

Kommunväktare
Telefon: 011-15 10 10

Socialjouren
Telefon: 011-15 22 83

Sjuk- och hemvårdsteamet
Telefon: 011-15 39 68

Jourhavande präst
Telefon: 112
Webbplats: svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Felanmäl gator och stadsmiljö
Telefon: 011-15 00 00
Felanmälan (norrkoping.se)

Felanmälan, Nodra AB
Telefon: 011-15 15 50
Webbplats: nodra.se

Felanmälan el, E.ON
Telefon: 011-23 42 34, 020-88 00 22
Webbplats: eon.se

Felanmälan el, Vattenfall
Telefon: 020-82 58 58
Webbplats: vattenfalleldistribution.se

Anmälan av hinder eller skada på vägen, Trafikverket
Telefon: 0771-921 921
Webbplats: trafikverket.se

Elsäkerhetsverket
Webbplats: elsakerhetsverket.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Webbplats: msb.se

Region Östergötland
Telefon: 010-103 00 00

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00