Kontorstryck och standardkorrespondens

Bilden visar olika exempel för kontorstryckFörstora bilden

Kontorstryck: Bilden visar olika exempel för kontorstryck.

Generella riktlinjer

Riktlinjer om logotyp, typografi för tryckt material, typografi för kontorstryck eller digitalt, bild och grafik finns på sidan grafisk profil.

Grafisk profil

Visitkort och korrespondenskort

 • Det är inte tillåtet att själv göra visitkort eller korrespondenskort för att skriva ut dem på egen skrivare.
 • Visitkort beställs på intranätet genom vår leverantörs webbtjänst som har färdiga mallar samt regler för frizonerna.
 • Kortet kan beställas på både svenska och engelska.
 • Visitkorten är i storlek 90 mm x 55 mm, korrespondenskorten är i storlek 105 mm x 148 mm.
 • Med visitkort representerar man Norrköpings kommun. De grafiska reglerna ska följas även här.
 • På visitkorten används N‑logotypen och Let's create-märket och storleken på dessa är fast.
 • Egna bilder tillåts inte.

Du som är anställd i Norrköpings kommun hittar mer information om beställning på intranätet

Typografiregler för visit- och korrespondenskort

 • Namn – Frutiger 65 Bold, 10 pkt.
 • Befattning – Frutiger 45 Light, 7 pkt.
 • Informationsrubrik – Frutiger 65 Bold, 7 pkt, radavstånd 8 pkt, avstånd före 0,5 mm.
 • Information – Frutiger 45 Light, 7 pkt, radavstånd 8 pkt.
 • Har man ett långt för- eller efternamn kan teckenstorleken ändras till en mindre storlek.

Brevpapper

Brev och andra dokument ska skrivas i kommunens mall som är tillgänglig via intranätet. Detta enligt Ärendehandbok för Norrköpings kommun och Skrivhandledningen som antagits av kommunstyrelsen.

 • Formatet är A4.
 • Mallen medför automatiskt en svart-vit logotyp.
 • Mallen medför automatisk logotyp och adressuppgifter i sidfot på brevets förstasida.

Du som är anställd i Norrköpings kommun hittar mer information om mallar på intranätet.

För speciella sammanhang kan brevpapper också tryckas i fyrfärg på åldersbeständigt vitt papper. Beställning görs hos de tryckerier kommunen har avtal med. Den grafiska profilen ska naturligtvis följas på förtryckta brevpapper. Rådgör med kommunikationsavdelningen.

Typografiregler för brevpapper

 • Rubrik – Arial Bold, 14 pkt. (beroende på längd)
 • Styckesrubrik – Arial Bold, 12 pkt.
 • Löptext – Times New Roman, 12 pkt. Går att välja en mindre storlek.

Kuvert

Det tryckeri för kuvert som kommunen har avtal med har mallar för logotypens och övriga uppgifters placering på kuvert. På kuvert tillåts inga egna bilder. Här används endast Norrköpings kommuns logotyp samt kontorets namn och adressuppgifter, som placeras enligt bild nedan. Kuvert trycks enbart i svart-vitt.

Du som är anställd i Norrköpings kommun hittar mer information om tryck och beställning på intranätet.

Fick du hjälp av sidan?
Tack för att du vill hjälpa oss att göra webbplatsen bättre.


Mer information

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping