Grafisk profil

Vår grafiska profil stärker samhörigheten och varumärket Norrköpings kommun. Det är ett regelverk för hur saker och ting får se ut. Alla kommunala verksamheter omfattas av den grafiska profilen – även de med egna logotyper.