Avsändarenhet och samverkan

Norrköping som ensam avsändare

När vi kommunicerar använder vi oss av vår avsändarenhet för att visa att det är Norrköpings kommun som är avsändare. Vi talar också om att vi finns i digitala kanaler.

 • Element: Avsändarenheten ska alltid innehålla Norrköpings kommuns logotyp och kontaktsymboler, speciellt hänvisning till webbplats.
 • Placering: I vänstra hörnet placeras kontaktsymboler med hänvisning till exempelvis webbplatsen, Facebook, LinkedIn och/eller Instagram. Norrköpings kommuns logotyp placeras i högra nedersta hörnet. Ta hänsyn till logotypens frizon vid placering.
 • Ordningen: Norrköpings kommuns webbplats ligger alltid överst vid
  placering av kontaktsymboler och ska alltid vara med.
 • Övriga kontaktsymboler: Du väljer vilka kontaktvägar som passar för din produkt. Övriga kontaktsymboler används utifrån vilken målgrupp och kanal som används i kommunikationen.
 • Storlek och position: Storlek av kontaktsymboler och N‑logotyp anpassas efter varje produkt för att hitta en bra balans och synlighet. Kontaktsymbolen med hänvisning till webbplatsen placeras ensam eller ovanför övriga kontakvägar.
Bilden visar de obligatoriska element i avsändarenhet.

Obligatoriska element: Bilden visar placeringen som ensam avsändare.

Bilden visar avsändarenhet med fler kontaktsymbolder.

Fler kontaktsymboler: Bilden visar placeringen i avsändarenheten.

Verksamhet som avsändare

När ett kontor eller verksamhet inom kommunen står som avsändare kan det skrivas ovanför kontaktsymboler. Texten ska vänsterställas och sättas på en rad ovanför kontaktsymbolerna. Kontor- eller verksamhetsnamnet skrivs med Frutiger Light i versaler.

Avsändarenhet med Facebook

Kontor / verksamhet: Bilden visar placering i avsändareenhet

Kommunens logotyp (N:et) ska alltid finnas med som avsändare i all kommunikation.

Verksamhetens egna logotyp ska i första hand alltid stå tillsammans med N:logotypen på framsidan av en publikation. I andra hand kan verksamhetens logotyp vara på framsidan av till exempel ett vykort och N:et på baksidan.

Bilden visar avsändarenhet med egen logotyp.

Verksamhet med egen logotyp: Bilden visar placering av logotyper

Norrköping som huvudavsändare

 • Obligatorisk: När Norrköpings kommun är huvudavsändare ska vår grafiska profil användas.
 • N:et: Norrköpings kommuns logotyp placeras i nedre högra hörnet.
 • Placering: Våra samverkanspartners kan medverka med sina egna logotyper. Logotyperna placeras då längst ned på publikationen.
 • Varianter: Det finns olika varianter: (1) färgade logotyper, (2) logotyper med linje och text, (3) logotyper med text och på färgad tonplatta, se exempel nedan.
d

Huvudavsändare variant 1: Färgade logotyper utan text eller tonplatta.

Norrköping som huvudavsändare

Huvudavsändare variant 2: Logotyper med text och linje. En tunn svart linje håller ihop avsändaren. Logotyperna kan vara svarta eller i färg. Vid behov får linjen flyttas uppåt tills den linjerar med N-logotypens överkant.

Norrköpings kommun som huvudavsändare (med tonplatta)

Huvudavsändare variant 3: Logotyper på färgad tonplatta. Välj färg på tonplattan utifrån vår färgpalett. Tonplattan ska ha samma höjd som N‑logotypen inklusive “NORRKÖPING”.

Norrköping som delavsändare

När Norrköpings kommun är samarbetspartner med en annan huvudavsändare gäller inte våra egna utan huvudavsändarens grafiska riktlinjer. Det ska tydligt framgå att Norrköpings kommun är en del i samarbetet. När Norrköpings kommun är en av flera likvärdiga avsändare ska Norrköpings kommuns logotyp exponeras likvärdigt med de andra avsändarnas logotyper.

Norrköpings kommun som delavsändare

Delavsändare: Bilden visar logotypen likvärdigt med andra logotyper.

Fick du hjälp av sidan?
Tack för att du vill hjälpa oss att göra webbplatsen bättre.


Mer information

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping