Logotyp

Logotypen är Norrköpings kommuns viktigaste igenkänningstecken. Därför finns det riktlinjer för användning av logotypen.

Generella riktlinjer

Logotypen används för att tydligt visa vem som är ansvarig avsändare. Genom att konsekvent följa de riktlinjer som gäller för logotypen bibehåller vi ett professionellt uttryck som förstärker bilden av Norrköpings kommun.

 • Alltid: Logotypen är en del i vår avsändarenhet och den ska alltid användas i vår kommunikation.
 • Enhet: Norrköpings kommunlogotyp består av symbol (N-symbolen eller N:et) och ordbild. Ordbilden "NORRKÖPING" får inte tas bort från logotypen.
 • Varianter: Logotypen får endast användas i de varianter som visas i denna manual.
 • Stil: Logotypen får inte förändras i stil, utseende eller proportioner.
 • Tillstånd: Logotypen är varumärkesskyddad, vilket bland annat innebär att kommersiella verksamheter inte får använda logotypen utan tillstånd.
Bilden visar logotypens delar.

Enheten av två delar: Bilden visar symbol och ordbild. Ordbilden "NORRKÖPING" får inte tas bort från logotypen.

Frizon och storlek

För att försäkra dig om att logotypen syns tydligt utan störande element skapar du frizoner runt logotypen. Frizonen gör att logotypen blir synlig och inte störs av linjer, texter, rubriker eller liknande.

 • Frizon: Ett utrymme som motsvarar halva N:ets höjd ska hållas fritt runt om logotypen. Ingenting får placeras innanför detta område.
 • Minimal storlek: Logotypen ska vara minst 15 mm bred.
 • Storlek: Logotypens storlek ska vara sådan att den uppmärksammas men får inte dominera över budskapet.
 • Proportioner: Logotypens proportioner är fasta. Behåll bredd- och höjdförhållandet när du förminskar eller förstorar logotypen.
Norrköpings kommuns logotyp med storlek och frizon

Storlek och frizon: bilden illustrerar ett förtydligande av riktlinjer.

Placering

Placeringen ska alltid ta hänsyn till logotypens frizon. Logotypens samtliga versioner får användas oavsett verksamhet och tillämpning så länge tillgänglighetsperspektivet följs.

Norrköpings kommuns logotyp placeringen

Placering: Bilden illustrerar placeringen för vanligt innehåll och centrerad placering för ensamstående logotyp.

När Norrköpings kommun är ensam avsändare ska logotypen alltid placeras i nedre högra hörnet på framsidan. Exempel:

  • Montrar och broschyrer – framsida och baksida
  • Affischer, inbjudningar och annonser
  • Powerpoint (sista sidan undantaget)
  • Kontorstryck (brevpapper och kuvert undantaget)

Logotypen placeras centrerad mitt på sidan eller upptill och centrerad i mitten (eller det som optiskt upplevs som mitten). I en digital publikation placeras logotypen på första sidan och i slutet av publikationen centrerat i mitten. Exempel:

 • Skyltar
 • Film – outro
 • Powerpoint – sista sida
 • Bilder i sociala medier
 • Representationsflaggor och beachflaggor

Placering i nedre högra hörnet för vanligt innehåll och centrerad placering för ensamstående logotyp är huvudregeln. Det finns vissa undantag vad gäller placeringen:

  • Roll-ups (placering i övre högra hörnet kan kompletteras med
   Let’s Create-märket i liggande format).
  • Verksamheter med egen logotyp, som till exempel gymnasieskolor och Komvux.
  • Profilprodukter (en särskild bedömning görs från fall till fall).
  • Kontorstryck i form av brevpapper och kuvert.

Historien

År 1984 firade Norrköping 600 år som stad. Inför jubileet arrangerade kommunen en tävling om en symbol för jubileumsåret. Konstnären Curt Dahlén vann tävlingen med sitt bidrag som var ett stilistiskt N utformat av tre linjer i färgerna gul, orange och röd.

1985 beslutade kommunfullmäktige att anta N‑symbolen som kommunens logotyp och officiella symbol:

Den speciella symbol, ett stiliserat N, som togs fram med anledning av 600‑årsjubileet, fick stor genomslagskraft och blev snabbt ett populärt kännetecken för Norrköping. Från flera håll har framförts önskemål att kommunen även i fortsättningen skall använda jubileumssymbolen i den visuella kommunikationen.

Så står det i handlingarna inför beslutet i kommunfullmäktige den 28 februari 1985. I beslutet 1985 ingick även att införa en grafisk profil utarbetad av Curt Dahlén.

Kommunens grafiska profil har sedan dess omarbetats ett antal gånger: år 1997, 2007 och senast 2011. 1997 och 2007 ändrades typografin i N‑logotypen men i den senaste omarbetningen gjordes ingen förändring i logotypen.

Tre liknande svartvita bilder med texten N Norrköping eller N Norrköpings kommun. Alla i olika stilar och typsnitt.

Norrköpings kommuns logotyp från 1985–1997: 1985 var teckensnittet i logotypen Helvetica normal, 1997 Frutiger roman och 2007 togs ordet kommun bort och teckensnittet ändrades till Frutiger bold.

Varianter

Primär logotyp: profilfärger

I största möjliga utsträckning använder vi logotypen i profilfärger placerad på vit (eller svart) bakgrund. N‑symbolen består av Norrköpings kommuns tre profilfärger; gul, orange och röd. De är kärnan i vår logotyp och den grafiska profilen.

Norrköpings kommuns logotyp på vit och svart

Primär logotyp: färg placerad på vit (eller svart) bakgrund.

Alternativ logotyp: svart eller vit

Ibland behövs alternativ. Välj den logovariant som ger tillräcklig kontrast och syns bäst mot bakgrunden. Det är viktigt att logotypens placering mot bakgrund är tillgänglighetsanpassad.

 • Ljus bakgrund: På ljusa färger används logotypen i svart för en högre kontrast och god synlighet. Kontrollera om kontrasten är tillgänglig (logotypen i svart kan placeras på någon av Norrköpings kommuns färger med 40 procents opacitet).
 • Mörk bakgrund: På mörka färger används logotypen i vitt. Mot mörka bildpartier kan även logotypen i färg med ordbilden Norrköping i vitt användas.
 • Bild som bakgrund: Välj en bild med ett riktigt ljust eller mörkt parti där loggan syns väl. Vid placering på bilder är det viktigt att logotypen framstår i god kontrast. Om du kan och har möjlighet går det att ljusa respektive mörka bilden – antingen i Photoshop eller med hjälp av en tonplatta med gradient i Indesign. Logotypen kan också användas på ett fotografiskt motiv eller mörka bildpartier. Mot mörka bildpartier kan även logotypen i färg användas.
Norrköpings kommuns logotyp på ljus bakgrund

Alternativ: logotyp på ljus bakgrund.

Norrköpings kommuns logotyp på mörk bakgrund

Alternativ: logotyp på mörk bakgrund.

Ladda ner för webb (rgb/png)

Tänk på att använda logotypen i färgprofil RBG för webb/skärm:

Standard: Logotyp för vit bakgrund

Logotyp för svart bakgrund

Logotyp för ljus bakgrund

Logotyp för mörk bakgrund

Ladda ner för tryck (cmyk/eps)

Tänk på att använda logotypen i färgprofil CMYK för trycksaker:

Standard: Logotyp för vit bakgrund

Logotyp för svart bakgrund

Logotyp för ljus bakgrund

Logotyp för mörk bakgrund

Fick du hjälp av sidan?
Tack för att du vill hjälpa oss att göra webbplatsen bättre.


Mer information

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping