Typografi

Typografin är en viktig del av vår grafiska profil och ska vara konsekvent. För att ge ett enhetligt intryck ska vi alltid, oavsett sammanhang, använda oss av våra utvalda teckensnitt.

Standardteckensnitt

Vi använder Frutiger och Adobe Garamond som våra standardteckensnitt i trycksaker. Frutiger får användas i fyra varianter. Adobe Garamond används i Regular och Bold.

Rubriker i Frutiger

 • Frutiger 45 Light i lämplig teckenstorlek, knip med -20.
 • Frutiger 65 Bold I rubriker kan Frutiger 45 Light och Frutiger 65 Bold blandas för att skapa dynamik.
 • Frutiger 75 Black kan användas som kompletterande teckensnitt.
 • Mellanrubrik får ligga i Frutiger 65 Bold eller Frutiger 45 Light.

Brödtext och annat

 • Längre brödtexter: Adobe Garamond Regular används i längre brödtexter.
 • Kortare brödtexter: Vid kortare textstycken kan även Frutiger 55 Roman användas.
 • Bildtexter: Använd samma teckensnitt till bildtexter, anpassa textgraden. Tänk på tillgänglighet, graden får inte vara för liten.
 • Ingresser, tabeller, faktarutor, bild och figurtexter: Frutiger 45 Light eller Frutiger 65 Bold.

Justering och formatering

 • Kursiv text: Kursiv används endast i undantagsfall och i korta stycken.
 • Versaler: Det är tillåtet att använda versaler i en rubrik eller enstaka ord i teckensnitt Frutiger.
 • Justering: Texten ska alltid i första hand vänsterställas, inte centreras
  eller högerställas. Undantag kan förekomma för bra balans
  och synlighet.
 • Stycke: Vid nytt stycke används antingen styckemellanrum eller indrag
  i det nya stycket.
 • Indrag: Det är inte tillåtet att använda indrag efter rubrik eller mellanrubrik.
Bilden visar Norrköpings kommuns standardteckensnitt Frutiger.

Frutiger för rubriker: Bilden visar teckensnitt Frutiger i användning.

Representation och högtid

Vid festliga tillfällen kan det behövas ett lite mer högtidligt teckensnitt. Vi har valt ett teckensnitt som heter Imperial Script.

 • Rubriker: Imperial Script kan användas som kompletterande teckensnitt för rubriker vid festliga tillfällen. Använd endast Imperial Script i stor teckengrad, på ett par ord, föredragsvis ett enda ord.
 • Annat: Imperial Script ska aldrig användas i löpande texter. Använd vårt standardteckensnitt.
Bilden visar teckensnittet Imperial i användning.

Imperial för representation och högtid: Bilden visar teckensnitt i användning.

Kontorstryck och korrespondens

I officepaketet och annat material som inte produceras för tryck (material för korrespondering) använder vi teckensnitten Arial och Times New Roman.

 • Rubriker: Arial bold i lämplig teckenstorlek.
 • Brödtext: Times New Roman.
 • Stycke: Vid nytt stycke används antingen styckemellanrum eller indrag i det nya stycket.
 • Indrag: Indrag används aldrig efter rubrik eller mellanrubrik.
 • Annat: Mellanrubriker, ingresser, tabeller, faktarutor, bild- och figurtexter får ligga i Arial eller Times New Roman.

PowerPoint

I PowerPoint-presentationer används Arial. Teckensnittet är valt eftersom det är installerat i de flesta datorer.

 • Rubriker: Arial Bold används i rubriker
 • Övrig text: Arial Regular används i övrig text.

Teckensnitt för besöksnäring

Teckensnittet Rockwell används som komplement i kommunikationen för besöksnäring.

 • Rubrik: Rubriker får ligga i Rockwell Bold och Rockwell Regular.
 • Mellanrubrik: Mellanrubriker får ligga i Rockwell Bold.
 • Brödtext: Till brödtext används Frutiger LT 45 Light.
 • Korta brödtexter: Det går även att använda Rockwell Regular i väldigt korta brödtexter.

Fick du hjälp av sidan?
Tack för att du vill hjälpa oss att göra webbplatsen bättre.


Mer information

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping