Storformat

Allmänna riktlinjer

Tänk på att när någon passerar med bil kan tavlan delvis täckas av objekt. Kvällstid reflekteras tavelbelysningen i ett skarpt sken som dämpar synligheten. Det är därför extra viktigt att göra det så enkelt som möjligt att
uppfatta budskapet:

 • Budskap: Budskap ska vara korta, enkla och tydliga.
 • Språket: Använd alltid ett rakt och enkelt språk utan facktermer eller förkortningar.
 • Nivåer: En rekommendation är att ha max tre budskapsnivåer. Ett primärt budskap som placeras på rubriknivå, ett eventuellt sekundärt budskap som kort utvecklar budskapet och alltid en hänvisning till en webbplats eller liknande för mer information.
 • Storlek: Budskap ska ha stor textgrad.
 • Bilder: Bilder ska förstärka budskapet. Skyltarna får inte innehålla detaljerade bilder eller annat som är svårt för trafikanten att uppfatta.

Stadsinformationstavlor

Norrköpings kommun har tillgång till baksidan på 60 stycken stadsinformationstavlor runt om i Norrköping som ägs av JC Decaux stadstavlor. Dessa tavlor är avsedda för ickekommersiell, samhällsbärande stadsinformation.

 • Avsändarenheten ska alltid innehålla N‑logotyp och hänvisning till webbplats.
 • Använd de mallar som bifogas med bokningsbekräftelsen. Storlek på tavlorna är 118,5 X 175 cm.
 • Se allmänna riktlinjer.

Mer information om stadsinformationstavlor

Evenemangsskyltar

Det finns tre evenemangsskyltar vid Norrköpings inre infarter – vid Klockaretorpet, Ingelsta och Navestad.

 • Avsändarenheten ska alltid innehålla N-logotyp och hänvisning till webbplats.
 • Använd de mallar som bifogas tillsammans med bokningsbekräftelsen. De är 4,2 meter breda och 3 meter höga.
 • Se allmänna riktlinjer.

Mer information om evenemangsskyltar

Digitala infartsskyltar

Det finns två digitala infartsskyltar – vid Norrköpings norra och södra infart.

 • Skyltarna är 9,28 meter breda och 3,84 meter höga.
 • För evenemang och aktiviteter som annonseras på skyltarna tillåts med fördel (för tydlighet) följande information: vad-var-när?
 • Se allmänna riktlinjer.

Mer information om de digitala infartsskyltarna

Fick du hjälp av sidan?
Tack för att du vill hjälpa oss att göra webbplatsen bättre.


Mer information

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping