Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Rutin för evenemangsskyltar

Evenemangsskyltar

Evenemangsskyltarna är belägna vid Ingelsta, Klockaretorpet och
Navestad och är 4,2 m breda och 3 m höga.

Ansvar och uppdateringar

Norrköpings kommun äger innehållet på evenemangsskyltarna och har det övergripande ansvaret. Kommunens kommunikationsavdelning ansvarar för innehåll, samordning av publicering och prioritering av budskap på skyltarna.

Alla bokningar är preliminära och det avgörs slutgiltigt efter
prioritering mellan olika arrangemang och aktiviteter vad som ska
exponeras.

Bokningen blir definitiv om inget annat meddelats senast en
månad innan skyltarna ska sättas upp.

Kommunen via kommunikationsavdelningen förbehåller sig rätten att i undantagsfall byta ut budskap som redan har godkänts och att
avbryta publicering av budskap vid samhällsviktig information.

Villkor

  • Ett förbehåll för att hyra skylten är att man följer den för skyltarna framtagna grafiska profilen, mall och datum för materialinlämning fås i samband med bokningsbekräftelse. Färgplattan i nederkant ska vara 50 cm hög. Färgerna väljs ur kommunens palett ColorGuidelines för färger Pdf, 1.6 MB.
  • Kommunens logotyp ska finnas i nedre högra hörnet, antingen vit eller svart beroende på val av färg på bottenplattan.
  • Kostnaden är 8 000 kr (+moms) inklusive tryck och uppsättning för en vecka och 2 000 kr (+moms) per efterföljande veckor. Annonsör tillhandahåller färdigt original. Norrköpings kommun fakturerar kostnaden.
  • Ett korrektur skickas senast 20 arbetsdagar före uppsättning. Är filen för stor kan den skickas via Sprend, Wetransfer eller liknande.
  • Avbokning måste ske senast två månader innan uppsättning
    annars debiteras annonsören annonskostnaden.

För mer information och bokning, kontakta:

kommunikation@norrkoping.se

Relaterat

Översiktskarta

I länken nedan kan du se var de olika skyltarna finns placerade.
Karta över Norrköpings kommuns storformatskyltar

Evenemangskalender

Du kan även registrera ditt evenemang hos visit.norrkoping.se så annonseras det gratis i kalendern.
Tipsa om evenemang

Affischering

På fem olika platser i Norrköping finns pelare ämnade för affischering. Här är en länk till karta på var dessa finns.
Karta på affischeringsplatser