Rutin för stadsinformationstavlor (JC Decaux)

Bild JC Deacux

Norrköpings kommun har tillgång till baksidan på 60 st stadsinformationstavlor runt om i Norrköping som ägs av JC Decaux. Dessa tavlor är avsedda för ickekommersiell stadsinformation. Storlek på affischerna är 118,5 X 175 cm.

Det finns även stadsinformationstavlor för annonsering av kommersiell karaktär. För annonsering på dessa hänvisas till bokning@jcdecaux.com.

Villkor

Alla bokningar är preliminära och det avgörs slutgiltigt efter prioritering mellan olika budskap och aktiviteter vad som ska exponeras och när. Bokningen blir definitiv om inget annat meddelats senast två månader innan affischerna ska sättas upp.

Kommunen via kommunikationsavdelningen förbehåller sig rätten att i undantagsfall byta ut budskap som redan har godkänts och att avbryta publicering av budskap vid samhällsviktig information.

  • Ett förbehåll för att synas på skylten är att man följer den för skyltarna framtagna grafiska profilen, mall och datum för materialinlämning fås i samband med bokningsbekräftelse.
  • Stadsinformationstavlorna är avsedda för kommunal information utan kommersiella inslag.
  • Logotyper från sponsorer får ej förekomma. Detta gäller även sponsring av kommunala evenemang och liknande aktiviteter.
  • Det skall tydligt framgå att kommunen står som avsändare i form av kommunens logotype.
  • Enbart en kommunal avsändare får nyttja stadsinformationstavlorna åt gången.
  • Samhällsinformationen bokas veckovis. Uppsättningsdag söndag.
  • Affischerna måste ha kommunen eller kommunala bolag som avsändare och får inte ha partipolitiskt, religöst eller kommersiellt innehåll.

Pris

Kostnaden är 12 000 kr (+ moms) för en vecka och 15 000 kr (+moms) för två veckor. Norrköpings kommun fakturerar kostnaden.

Korrektur

Ett korrektur för godkännande skickas senast 25 arbetsdagar före uppsättning.

Affischerna byts på söndagar. Vid försenad leverans tar JC Decaux ut förseningsavgift för sitt extra arbete. Avbokning måste ske senast två månader innan uppsättning annars debiteras annonsören annonskostnaden.

Karta

Här finns en karta där du kan se var Norrköpings kommuns 60 st stadsinformationstavlor (JC Decaux) är placerade

För mer information och bokning, kontakta:

E-post: kommunikation@norrkoping.se

Relaterat

Översiktskarta

I länken nedan kan du se var de olika skyltarna finns placerade.
Karta över Norrköpings kommuns storformatskyltar

Evenemangskalender

Du kan även registrera ditt evenemang hos visit.norrkoping.se så annonseras det gratis i kalendern.
Tipsa om evenemang

Affischering

På fem olika platser i Norrköping finns pelare ämnade för affischering. Här är en länk till karta på var dessa finns.
Karta på affischeringsplatser