Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Rutin för digitala infartsskyltar

Digitala infartsskyltar

Vid infarterna till Norrköping står två välkomnande digitala skyltar. Där finns det möjlighet att lyfta fram aktuella och positiva budskap om Norrköping. Infartsskyltarna är placerade längs med E4. En skylt är placerad söder om Norrköping i norrgående riktning, mellan Lövstad och Klinga trafikplats. Den andra skylten är placerad norr om Norrköping i södergående riktning, vid trafikplats Björnsnäs i höjd med Åby. Skyltarna är ett komplement till Norrköpings kommuns övriga kommunikationskanaler.

Målgrupp

För att stärka Norrköpings kommuns varumärke och attraktionskraft vill vi visa upp vad som händer i vår kommun för:

 • förbipasserande
 • potentiella besökare
 • inflyttare
 • kommuninvånare

Ansvar och uppdateringar

Norrköpings kommun äger de digitala infartsskyltarna och har det övergripande ansvaret.

Norrköpings kommuns kommunikationsavdelning ansvarar för innehåll, samordning av publicering och prioritering av budskap på skyltarna tillsammans med de kommunala bolagen.

Norrköpings kommun via kommunikationsavdelningen förbehåller sig rätten att i undantagsfall byta ut budskap som redan har godkänts och att
avbryta publicering av budskap vid samhällsviktig information.

Pris

Kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Vad får synas på skyltarna?

Innehållet på skyltarna ska vara relevant för målgruppen och hålla hög kvalitet. Det ska även motsvara en av följande kategorier:

 • Bilder som stärker varumärket och platsen Norrköping på ett positivt sätt
 • Större evenemang som skapar besöksanledning till Norrköping
 • Aktiviteter av större värde som stärker varumärket

När behov finns kan skyltarna användas för samhälls- och krisinformation, men det är inte en primär kanal för den typen av information.

Se information om budskapens innehåll, bokningsrutiner och materialspecifikationer nedan.

Budskapen som visas på de digitala skyltarna ska vara samhällsinformation eller utåtriktade budskap som positivt marknadsför Norrköping.

 • Fast sidhuvud är alltid Välkommen till Norrköping.
 • Budskapen ska vara korta, enkla, tydliga och uppfattas mycket snabbt.
 • Budskapen ska rikta sig till allmänheten och innehålla allmän information om Norrköping eller om aktiviteter och evenemang i Norrköping.
 • Kommersiella arrangemang av större värde får förekomma och visas med dess namn.
 • Budskap med samhällsinformation eller information om evenemang eller aktiviteter som Norrköpings kommun arrangerar eller är medarrangör till prioriteras.
 • Kan innehålla varumärkesbyggande budskap för Norrköping.
 • Kan innehålla information om stora evenemang eller aktiviteter som annan arrangör än Norrköpings kommun genomför, om de äger rum i Norrköping. De ska också positivt marknadsföra Norrköping.

Det som är reglerat i lag ska följas.

Alla förfrågningar hanteras av Norrköpings kommuns kommunikationsavdelning som prioriterar när och om budskapen får publiceras på infartsskyltarna.

En bokning omfattar båda välkomstskyltarna, som visar samma budskap. Det är upp till fem budskap som kan rulla samtidigt på skyltarna.

En annonsperiod är vanligtvis en vecka. Stora evenemang som drar besökare till Norrköping kan visas under längre period med varierande budskap.

Den vanligaste regeln är att evenemang som drar mest publik prioriteras.  

Alla bokningar är preliminära bokningar och det avgörs slutligt efter prioritering mellan olika arrangemang och aktiviteter vad som ska exponeras. Norrköpings kommun har alltid företrädesrätt till skyltarna.

Hur du bokar

Här gör du en preliminär bokning av annonsplats i ett formulär

Fyll i formuläret senast 2 veckor innan önskad publicering.

Bokningen avser digitala infartsskyltar vid E4 och behöver innehålla följande uppgifter:

 • Evenemangets namn
 • Datum, tid och plats
 • Efterfrågad vecka att synas
 • Arrangörens namn
 • Kontaktuppgifter till ansvarig
 • Kort beskrivning av evenemanget
 • Beskriv på vilket sätt evenemanget/aktiviteten skapar reseanledning till Norrköping eller stärker varumärket och platsen Norrköping på ett positivt sätt

Efter godkännande

När du har fått svarsbekräftelse på att ditt evenemang är godkänt för exponering, får du instruktion om var ditt material ska skickas. Beställaren ansvarar för att leverera komplett material för annonsering, enligt nedanstående tekniska specifikationer, se nedan.

Vid frågor kontakta kommunikationsavdelningen: kommunikation@norrkoping.se

Beställaren ansvarar för att leverera komplett material för annonsering, enligt tekniska specifikationer nedan:

 • Storlek på bilden: 1920 x 795 pixlar
 • Upplösning: Spara ut bilden från Photoshop genom ”Save for web/Spara för webben” med inställningen low quality för relevant färgprofil och komprimering.
 • Har du skapat bilden i Indesign? Exportera som pdf, öppna och exportera därefter från Photoshop enligt ovan. Export från Photoshop är att föredra, med det går även att exportera till jpg direkt från Indesign. Tänk isåfall på att använda lägsta kvalité för bästa tänkbara resultat.
 • Filformat: jpg
 • Teckenstorlek: För maximal läsbarhet behövs stora tecken. Bildmåttet på skyltarna är 9280 x 3840 mm (fysisk storlek). Textstorleken ska vara cirka en tiondel av höjden, minst 400 mm hög och antalet textrader ska vara högst tre stycken. Se exempel på hur material kan utformas till de digitala infartsskyltarna nedan.
 • Använd god kontrast mellan text och bakgrund. Typsnitt ska vara tydligt och läsbart. Mörk bakgrund + ljus text. Bilden får inte innehålla för mycket vit yta då den kan blända trafiken.
 • För evenemang och aktiviteter som annonseras på tavlorna tillåts med fördel (för tydlighet) följande information: Svar på frågorna VAD? VAR? NÄR??
 • Budskapen ska vara korta och enkelt formulerade. Skyltarna får inte innehålla detaljerade bilder eller annat som är svårt för trafikanten att uppfatta.
 • Eventuell bild eller logotyp (dock ej sådan som uppfattas som reklam för exempelvis företag eller liknande).
 • Pilar, symboler eller annat som kan förväxlas med vägmärken får inte förekomma.
 • Inga webbadresser, telefonnummer eller hänvisningar till biljettköp eller arrangörer görs här.
 • Normal visningstid för bilder är 10 sekunder.
 • Det finns inget ljud kopplat till skärmarna. Inte heller får rörligt innehåll förekomma.
 • Arrangören ansvarar för att materialet följer upphovsrättsliga lagar och GDPR.

Exempel på hur material kan utformas till de digitala infartsskyltarna

Bildmåttet 1920 x 795 pixlar är den grå ytan innanför gula linjen. Den svarta ramen med "Välkommen till Norrköping" som omger displayen är fast.

Bildmall 1
Bildmall 2
Bildmall 3
Bildmall 4
Bildmall 5
Bildmall 6

Relaterat

Översiktskarta

I länken nedan kan du se var de olika skyltarna finns placerade.
Karta över Norrköpings kommuns storformatskyltar

Evenemangskalender

Du kan även registrera ditt evenemang hos visit.norrkoping.se så annonseras det gratis i kalendern.
Tipsa om evenemang

Affischering

På fem olika platser i Norrköping finns pelare ämnade för affischering. Här är en länk till karta på var dessa finns.
Karta på affischeringsplatser