Andra grafiska element

Let's create

Let’s create Norrköping är ingen logotyp eller slogan för Norrköpings kommun utan ett gemensamt budskap som syftar till att stärka varumärket Norrköping.

Let’s create Norrköping används när syftet är att marknadsföra Norrköpings kommun eller platsen Norrköping. Vi använder Let’s create Norrköping som ett verktyg att kommunicera alla goda exempel, både när det gäller kommunens verksamhet eller aktiviteter som stärker varumärket Norrköping:

 • Profileringsannonsering
 • Mässor, evenemang eller olika typer av events
 • Annonsering för större lokala arrangemang
 • Inbjudningar till att vara med och påverka Norrköpings utveckling

Let's create Norrköping används inte i

 • informationsmaterial som beskriver den dagliga verksamheten
 • standardkorrespondens såsom kontorstryck, fakturor, interna skrivelser och brev
 • kungörelser, annonser med enbart lokal prägel, öppettider etcetera
 • interna dokument, till exempel kartläggningar för internt bruk
 • externa utskick där syftet är förändrings- och aktualitetsinformation.

 • Enhet: Märket är en enhet och får inte justeras eller förvanskas.
 • Färger: Märket finns med svart eller vit botten.
 • Format: Märket finns i stående och liggande format. Välj variant med utgångspunkt från den övergripande grafiska lösningen.
 • Placering: Märket ska antingen ligga utfallande i överkant med en placering en bit från vänsterkanten, eller utfallande i vänsterkant med en placering en bit från överkant. Märket ska alltså alltid placeras i vänsterkant eller överkant.
Bilden visar märket Let's create Norrköping på svart bakgrund.

Let's create: Bilden visar Let's create Norrköping på svart bakgrund.

Format och position för märket Let´s create

Bakgrund, format och placering: Bilden visar riktlinjer för märket Let’s create.

Fenix-mönstret

Fenix är ett mönster av kvadrater som på flera sätt anknyter till flera av Norrköpings centrala värden: mångfald, dynamik, ständig förvandling och vatten.

Fenix-mönstret används i kommunens informations- och kommunikationsmaterial, där det inte är lämpligt att använda Let´s create-märket.

 • Informationsmaterial som beskriver den dagliga verksamheten.
 • Standardkorrespondens såsom kontorstryck, fakturor,
  interna skrivelser och brev
 • Kungörelser, annonser med enbart lokal prägel, öppettider etcetera
 • Interna dokument, till exempel kartläggningar för internt bruk
 • Externa utskick där syftet är förändrings- och aktualitetsinformation
 • Kampanjer kopplat till samhällsinformation eller kris
 • Undantag: Undantag från huvudregeln är att kommunala verksamheter med egen logotyp, som till exempel gymnasieskolor och Komvux inte använder Fenix-mönstret.
Bilden visar Fenix-mönstret.

Fenix-mönstret: Bilden visar Fenix i multifärger.

 • Färger: Fenix i multifärger används bara mot svart eller vit botten. För att kunna användas som ton-i-ton dekor i färgplattor använd mönstet i vitt i en opacitet på 30 procent.
 • Vändning: Fenix kan vändas 180° för att få formens rörelse åt vänster. Tumregel: Den gröna färgen ska alltid vara nederst.
 • Beskurning: Fenix-mönstret kan beskäras i hela delar, det vill säga i hela kvadrater.
 • Förenkling: Mönstret finns även för små format i dagspressannonser. Färgerna på kvadraterna är blandade med endast två färger för att minska risken för misspass.
Bilden visar riktlinjer för fenix-mönstret.

Bilden visar riktlinjer för färger och vändning: Fenix i multifärger mot svart eller vit botten eller Fenix i vitt i en opacitet på 30 procent för ton-i-ton dekor i färgplattor. Mönstret kan vändas 180° åt vänster.

ferew
Bilden visar riktlinjer för färger av Fenix-mönstret.
 • Bilden visar riktlinjer för beskärning och förenkling: Fenix-mönstret kan beskäras i hela kvadrater. Mönstret finns även för små format i dagspressannonser.

 • Fågel Fenix: Den mytologiska Fågel Fenix står i många kulturer för återuppståndelse, förnybarhet och det naturliga kretsloppet. I egyptiska hieroglyfer symboliserar Fågel Fenix tidens gång och än idag representerar den odödlighet. En passande symbol för Norrköping som genom historien rest sig från bränder och fabriksnedläggningar och startat om.
 • Kvadraterna: Det är byggstenar som symboliserar tegel och gatstenar (dåtid), respektive pixlar (nutid och framtid).
 • Färgerna: Orange och gult står för idékraft, kreativitet och spårvagnar. Rött är tegel (fabrikerna) och passion (kultur). Lila är kreativitet (kultur). Blått är vatten (strömmen och skärgården) och kunskap (universitetet). Grönt står för hållbar utveckling, men också för våra gröna parker, stadsnära skogar och fotbollsplaner (sport).

Stadsvapen

Norrköpings heraldiska vapen används av kommunfullmäktiges presidium vid mer högtidliga, exklusiva och ceremoniella sammanhang.

Bilden visar Norrköpings kommuns stadsvapen.

Stadsvapen: Bilden visar Norrköpings kommuns stadsvapen.

Bilden visar Norrköpings kommuns stadsvapen i användning.

Användning: Bilden visar Norrköpings kommuns stadsvapen i användning.

 • Exempel: Inbjudningar, tackkort och gratulationskort är exempel inom representation och högtid. Några exempel på tillämpning är S:t Olofsfesten, Guldmiddagen, tillfällen när kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens ordförande bjuder in till tillställningar.
 • Godkännande: Det är kommunikationsdirektören i Norrköpings kommun som har delegation för Norrköpings stadsvapen. Stäm av för godkännande.
 • Riktlinjer: I grafisk formgivning för representation och högtidavsändare är avsändare Stadsvapnet eller N‑logotypen. Riktlinjer för typografi hittar du här

Kompletterande grafiska element

De viktigaste komponenterna i vår grafiska manual är logotypen, färgerna, teckensnitten, bilderna, Fenix-mönstret och Let’s create Norrköping. I mer avancerad grafisk produktion för trycksaker och kampanjer finns det möjlighet att använda sig av kompletterande grafiska element för att förhöja och förstärka budskapet.

Norrköpings kommuns främsta grafiska element som återkommer i såväl Fenixmönstret som formen på bakgrundsplattor, pratbubblor och annat är en pixel. Text placeras alltid i rutor med skarpa hörn för att knyta an till
den skarpa formen från pixeln som grundelement.

Bilden visar pixeln / ruta in användning.

Pixeln / ruta: Bilden visar pixeln / ruta in användning.

En pratbubbla som tar inspiration från pixeln kan användas vid grafisk produktion som element i kommunikationen eller för att föreställa chattrutor i dagens digitala samhälle. I pratbubblan placeras text eller illustrationer.

Bilden visar pratabubblan i användning.

Pratbubbla: Bilden visar pratabubblan i användning.

En Norrköpingsgul linje används för att förtydliga informationen med hjälp av grafik. Den används främst för att understryka textelement som önskas lyftas extra i kommunikation, exempelvis i byggskyltarna för att förtydliga när ett byggprojekt förväntas bli klart. I byggskyltarna används alltid den gula färgen. I andra kommunikationsprodukter som till exempen en broschyr går det bra att välja en annan färg från färgpaletten.

Bilden visar den gula linjen i användning.

Gula linjen: Bilden visar den gula linjen i användning.

För att lyfta och förstärka citat eller delar av texter kan citattecken användas i större punktstorlek än övrig text som ett eget grafiskt element.

 • För längre citat används Frutiger Black för citattecken och citattecknet placeras innan texten.
 • För kortare citat placeras citattecknet i större punktstorlek och i teckensnittet Rockwell bakom texten med 20 procent opacitet i lämplig färg mot bakgrunden.
Bilden visar riktlinjer för citattecken.

Citattecken: Bilden visar riktlinjer för citattecken.

Fick du hjälp av sidan?
Tack för att du vill hjälpa oss att göra webbplatsen bättre.


Mer information

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping