Rekryteringsannonser

Här finns riktlinjer hur vi kommunicerar vårt arbetsgivarvarumärke.

I våra rekryteringsannonser vill vi genom färgstarka bilder och konkreta budskap berätta om och visa att Norrköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare både vill och kan göra skillnad. Grunden är ”Känslan av att bidra. Kraften att påverka.”

Allmänna riktlinjer

  • Profilelement: Märket Let’s create Norrköping och logotyp.
  • Typografi: Teckensnitt Frutiger 45 Light och 65 Bold.
  • Budskapet: anpassas efter bland annat syfte, kanal och verksamhet.
  • Bilder, färgfilter och pil: se nedan.

Bilder

  • Bilderna ska förstärka känslan av Norrköping som en attraktiv plats att bo, leva, studera och verka i samt bidra till att öka attraktionskraften, kompetensförsörjningen och tillväxten för Norrköping.
  • På bilderna är medarbetaren i fokus.
  • Genusperspektivet ska beaktas, vilket innebär att vi inte önskar bilder som förstärker ett stereotypt genusperspektiv.

Färgfilter och pil

  • På bilderna skapar färgfiltret uppmärksamhet och gör att vi sticker ut och syns i mängden.
  • Pilen, som ramar in personens ansikte, visar på rörelse och en riktning framåt.
  • Bilder finns framtagna med färgfilter i fem olika färger blå, grön, rosa, orange och grön enligt kommunens grafiska profil.

Rekryteringsannonser: exempel med färgstarka bilder och konkreta budskap.

Fick du hjälp av sidan?
Tack för att du vill hjälpa oss att göra webbplatsen bättre.


Mer information

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping