Informationsmaterial och kampanjer

Här hittar du riktlinjer och exempel på hur den grafiska profilen tillämpas för kampanjer och standardiserad kommunikation som kungörelser (annonser), informationsblad samt enklare foldrar och broschyrer.

Allmänna riktlinjer

 • Avsändare: N‑logotyp, kontaktsymboler samt vid behov enhet eller kontor. Hur de placeras hittar du under sidan avsändarenhet och samverkan.
 • Typografi: Frutiger och Adobe Garamond för trycksaker och Arial och Times för enklare informationsmaterial som produceras i Officepaketet eller liknande. Här hittar du detaljerade riktlinjer för typografi.
 • Bilder: Enligt vårt bildspråk i kommunens grafiska profil.
 • Grafik: Enfärgade plattor utifrån färgpaletten med vitt Fenixmönster i 30 procent opacitet. Alternativt multifärgat Fenix-mönster på vit eller svart bakgrund.
 • Observera: Let’s Create märket ska inte användas i det här sammanhanget.

Informationsannonser

Informationsannonser för till exempel detaljplaner, ändrade öppettider vid helgdagar eller fullmäktiges sammanträden.

 • Huvud: Vi använder ett ”huvud” på annonsen med enfärgad platta i den gula profilfärgen och en huvudrubrik (svart text) för vad annonsen innehåller.
 • Fenix: Förenklat Fenix-mönster i vitt för dagspress placeras till höger i huvudet.
 • Bild: Det är tillåtet att ha bildelement i annonserna.
 • Typografi: Vi använder Frutiger bold i rubrik och light 45 i brödtext.
 • Teckengrad: Minsta rekomenderande teckengrad är 9 punkter för läsbarheten.

Broschyrer och foldrar

Broschyrer kan utformas på många olika sätt. Här finns exempel på hur en framsida på en broschyr kan se ut med och utan bild samt med och utan Let´ s create märket.

 • Framsidan: På framsidan har vi alltid vår avsändarenhet med logotypen i högra hörnet och kontaktvägar till vänster.
 • Baksidan: På baksidan skriver vi alltid kontaktuppgifter längst ner till vänster och N‑logotypen nederst till höger.
 • De olika riktlinjerna för typografi, färger, element, bildspråk och så vidare hittar du under grafisk profil.

Kampanjer

Kampanjer handlar om tidsbegränsade aktiviteter. Rekryteringsannonser räknas också hit.

 • Typografi: Teckensnitt Frutiger och Adobe Garamond.
 • Generella riktlinjer: De olika riktlinjerna för färger, element, bildspråk och så vidare hittar du under grafisk profil.

Avsändare

Budskapsförstärkare

 • Märket Let’s create Norrköping eller en kampanjprofil kan användas som budskapsförstärkare. Du kan även använda båda samtidigt.
 • Multifärgat Fenix-mönster får användas, förutsatt att det inte redan finns ett Let’s create Norrköping-märke på plats. Det får endast förekomma ett Fenix-mönster på exempelvis en annons eller en broschyrsida. Fenix-mönstret får inte användas tillsammans med en egen kampanjprofil.

Fick du hjälp av sidan?
Tack för att du vill hjälpa oss att göra webbplatsen bättre.


Mer information

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping