Produkter och kläder

Profilprodukter

På profilprodukter, konferensmaterial och gåvor placeras Let’s create Norrköping eller N‑logotypen eller hänvisning till webbplats på lämpligt ställe utifrån hur produkten ser ut och vilket material det har.

 • Märket Let’s create trycks alltid i färg.
 • N‑logotypen trycks i färg, svart eller vitt.
 • Hänvisning till webbplats trycks i svart eller vitt.
Exempel på profilprofukter

Profilprodukter: Let’s create Norrköping eller N-logotyp eller hänvisning till webbplats.

Profilkläder

Profilkläder används på mässor, öppet hus eller vid evenemang. Våra profilkläder ska vara enhetliga och det ska synas att det inte är privata kläder.

 • Obligatoriska element: Norrköpings kommuns profilkläder ska märkas med Let’s create Norrköping på ryggen eller bröstet och N‑logotypen på bröst eller ärm.
 • Andra element: Ett budskap eller webbadress kan placeras på bröst eller rygg. Kontorets eller enhetens namn kan även läggas till på bröstet på höger sida när N‑logoypen är placerad på vänster sida av bröstet.
 • Färger: N‑logotyp, webbadress och budskap trycks i svart eller vitt. Let’s create Norrköping trycks alltid i färg. Logotypen ska ha god kontrast mot bakgrunden.
 • Storlek: Logotypen och Let’s create Norrköping ska vara lätta att läsa på några meters avstånd.
 • Exempel: Klädernas utseende styr specifik placering, storlek och färgval. Exemplena är vägledande.
Bilden visar riktlinjer för profilkläder.

Obligatoriska element på profilkläder: Let’s create‑märke på bröstet eller ryggen, N‑logotypen på ärm eller bröst.

Bilden v

Andra element på profilkläder: Bilden visar exempel med andra element på bröst eller rygg.

Arbetskläder

Arbetskläder används i det dagliga arbetet inom till exempel vård- och omsorg, förskola, fritidshem, skola och samhällsbyggnad. Arbetskläder ska vara enhetliga och det ska synas att det inte är privata kläder.

 • Obligatoriska element: Norrköpings kommuns arbetskläder ska märkas med N‑logotypen på bröst och rygg eller ärm. På tröjor, jackor och liknande placeras logotypen på vänster bröst. På byxor placeras den företrädelsevis på bakfickan.
 • Andra element: Enheten eller kontorets namn skrivs med gemener (inledande versal) i Frutiger 65 Bold och placeras enligt exemplen eller på lämpligt ställe utifrån eventuella fickor och sömmar.
 • Storlek: Logotypen ska vara lätt att läsa på några meters avstånd.
 • Färger: N‑logotypen ska ha god kontrast mot bakgrunden. Den trycks i första hand i färg men kan också tryckas i svart eller vitt. Kontors- eller enhetsnamn trycks i svart eller vitt.
 • Exempel: Klädernas utseende styr specifik placering, storlek och färgval. Exemplena är vägledande.
Bilden visar riktlinjer för arbetskläder.

Verksamheter med egna logotyper

Verksamheter med egna logotyper är till exempel gymnasieskolor och Komvux.

Produkter med egna logotyper

 • Obligatoriska element: Verksamheter med egna logotyper till exempel gymnasieskolor och Komvux har möjlighet att ta fram profilprodukter med den egna logotypen eller med enbart text. Dessa ska alltid kompletteras med Norrköpings kommuns logotyp. Om det finns en begränsad tryckyta, till exempel på en penna, räcker det att trycka skolans webbadress.
test

Produkter med egna logotyper ska alltid kompletteras med Norrköpings kommuns logotyp.

Kläder med egna logotyper

 • Obligatoriska element: N-logotyp ska vara placerad på ärmen. Skolans logotyp kan märkas på bröstet eller ryggen.
 • Färg: Webbadress och budskap trycks i svart eller vitt.
 • Märket Let’s create behöver inte användas.
Bilden visar Profilkläder verksamheter med egna logotyper

Kläder med egna logotyper: N‑logotyp ska vara placerad på ärmen.

Fick du hjälp av sidan?
Tack för att du vill hjälpa oss att göra webbplatsen bättre.


Mer information

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping