Egen visuell identitet

Här hittar du information och exempel på hur Norrköpings kommun arbetar med en egen visuell identitet som utgår från Norrköpings kommuns grafiska profil.

Exempel på en egen visuell identitet är Visit Norrköping och Norrköping Light Festival som utifrån Visit Norrköpings visuella identitet får ett eget uttryck genom sin ordbild och symbol.

  • N-logotypen ska finnas med som avsändare i nedre högra hörnet.
  • Typografi: Frutiger och Adobe Garamond eller Rockwell enligt kommunens grafiska profil.
  • Färger: enligt kommunens grafiska profil.
  • Budskapsförstärkare: Märket Let’s create Norrköping kan användas som ett element.
  • Observera: Let’s Create märket ska inte användas i det här sammanhanget.

Den generella regeln är att det alltid är Norrköpings kommun som är avsändare. I vissa sammanhang kan det dock vara befogat att ta fram ett tidsbegränsat manér eller en symbol för en specifik kampanj, riktad informationssatsning eller ett evenemang. Rekommendationen är att så långt det går använda sig av kommunens grafiska profil.

exempel för egen visuell identitet

Egen visuell identitet: exempel på hur Norrköpings kommun arbetar med egen visuell identitet.

Fick du hjälp av sidan?
Tack för att du vill hjälpa oss att göra webbplatsen bättre.


Mer information

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping