Delta genom att svara på tre frågor

Under perioden 18 mars5 maj har alla som bor och verkar i Norrköping möjlighet att delta i visionsarbetet genom att svara på tre frågor. Klicka på den gula knappen nedan för att komma till frågorna.

  • Vad tycker du är det bästa med Norrköping?
  • Hur vill du att Norrköping ska vara i framtiden?
  • Vad förknippar du med Norrköping?

Frågorna finns även tillgängliga via en QR-kod som kommer synas på olika platser under perioden enkäten är öppen och i Norrköpings kommuns digitala kanaler.

För de norrköpingsbor som inte har möjlighet att delta med egen dator eller mobil kan man vända sig till Kontakt Norrköping, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Besökstider är måndag–fredag, 08.30-16.00.

Frågor och svar om enkäten

Genom att svara på tre frågor har du möjlighet att delta i arbetet med att ta fram en ny vision för Norrköpings kommun. Frågorna finns tillgängliga under perioden 18 mars–5maj 2024.

Frågorna finns tillgängliga på norrkoping.se/vision från och med den 18 mars. Du kommer även nå frågorna via Norrköpings kommuns digitala kanaler samt via den QR-kod som kommer synas på olika platser under perioden.

Fem fasta platser
Det kommer finnas fem fasta platser med information under perioden.

  • Kontakt Norrköping(*)
  • Campus Norrköping
  • Stadsbibliotek
  • Biblioteket i Mirum
  • Biblioteket i Östra Husby

*Kontakt Norrköping
Den som inte har möjlighet att delta med egen dator eller mobil kan få hjälp på Kontakt Norrköping, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Besökstider är måndag-fredag, 08.30-16.00.

Om du inte har möjlighet att delta med egen dator eller mobil kan du få hjälp på Kontakt Norrköping, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Besökstider måndag-fredag, 08.30-16.00

Ja, du kan delta. Dels finns frågorna översatta till engelska och dels anpassar sig enkäten efter det språk du har inställt på din skärmläsare.

Ja, du kan delta. Frågorna finns i ett digitalt enkätverktyg som fungerar med uppläsnings- och inläsningsverktyg.

Ja, du är anonym och alla frågor i enkäten är frivilliga. När du svarar på enkäten uppmanas du till att svara på några bakgrundsfrågor om bland annat kön och ålder. Syftet med dessa frågor är att säkerställa en bred representation.

Det är endast möjligt att svara på frågorna en gång per mobil enhet.

Ja, det får du gärna.

Samtliga svar från norrköpingsborna kommer att bearbetas och analyseras som en helhet. I analysen kommer återkommande nyckelord identifieras och kategoriseras. Alla politiska partier kommer inkluderas i analysarbetet.

Om du inte hittar svar på dina frågor på den här webbsidan är du välkommen att vända dig till Kontakt Norrköping, 011-15 00 00.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping