Ny vision för Norrköpings kommun

Under 2024 pågår arbetet med att ta fram en ny vision för Norrköpings kommun. Syftet med den nya visionen är att skapa en gemensam bild av framtidens Norrköping. Visionen riktar sig till alla, både Norrköpings kommuns organisation och alla människor som bor och verkar i Norrköping.

En vision är en beskrivning av en önskad framtid, en gemensam riktning. Visionen ska vara en ledstjärna som är levande i människors medvetande och ger en bild av det framtida Norrköping.

Under perioden 18 mars - 5 maj har alla möjlighet att delta i arbetet genom att svara på tre frågor om Norrköping. Delaktigheten är viktig för att säkerställa en inkluderande och representativ vision.

Nuvarande visioner

Den nya visionen kommer vid kommunfullmäktiges beslut i början av 2025 att ersätta de nu gällande visionerna.

Vision 2035

Klimatvision Linköping–Norrköping