Vision 2035

Flera personer står framför en graffitimålad vägg och utför olika typer av kulturella aktiviteter. Några gör akrobatiska konster, andra spelar instrument eller målar. 

Året är 2035. Norrköping är platsen där skaparkraft i en avspänd och välkomnande atmosfär är en del av själen. En vacker och färgstark kommun som växer på ett hållbart sätt. Här utvecklar vi våra förmågor och skapar nya möjligheter tillsammans.

Vision 2035 är skriven utifrån ett framtidsperspektiv och ger en bild av det som Norrköpings kommun vill förverkliga till år 2035. Visionen är ett styrdokument och en tydlig målbild för samtliga medarbetare i kommunens olika verksamheter. Vision 2035 har arbetats fram i dialog med Norrköpings medborgare och antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2016.

År 2035 är Norrköping

  • En kommun med fler än 175 000 invånare
  • En plats där alla barn och ungdomar mår bra och har framtidstro
  • En universitetsstad med fler än 10 000 studenter
  • En ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad
  • En självständig del av Stockholms arbetsmarknadsregion
  • En kommun med näringsliv i toppklass

Arbetet med att ta fram visionen

I februari 2015 påbörjades arbetet att ta fram en ny vision med stor delaktighet från Norrköpingsborna. Målet var att den nya visionen skulle vara mer konkret, problematiserande och spetsigare än den förra.

Via en enkät inkom över 3 500 idéer om Norrköpings framtid och utifrån dem togs 26 nyckelord fram. Dessa användes sedan i ett webbtest där invånarna fick ange vad de tycker är allra viktigast, 2 233 personer svarade. Svaren från enkäten och resultatet från webbtestet utgjorde sedan underlag i politikernas arbete med att skriva fram den nya visionen för Norrköping.

Rapport Vision 2035 - Nu har Norrköpingsborna sagt sitt! Pdf, 867.5 kB.
Vision 2035 broschyr Pdf, 1.3 MB.

Läs om Norrköpings kommuns styrmodell

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Relaterat

Ny vision för Norrköpings kommun
Under 2024 pågår arbetet med att ta fram en ny vision.

Läs mer om Ny vision för Norrköpings kommun här