Styrmodell

Styrmodellen finns till för att säkerställa att de politiska ambitionerna omsätts till praktisk handling och genomförs i verksamheten.

Norrköpings kommuns styrmodell

Genom styrmodellen skapas systematik i arbetet med att styra och följa upp verksamheten och därmed säkerställa kvaliteten. Styrmodellen är kommunens övergripande kvalitetsledningssystem.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping