Klimatvision Linköping-Norrköping

Vid sidan av Vision 2035 finns en gemensam klimatvision Linköping – Norrköping som antogs av respektive kommuns fullmäktige år 2008.

Klimatvision Linköping – Norrköping Pdf, 162.8 kB.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping