Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen 27 november 2023

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 27 november 2023, klockan 09.00
Vänligen stanna hemma vid sjukdom.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

09.00 – 09.30 Information – Globala frågor med tema Återbruk

09:30 – 10:20 Ändringsbudget med debatt enligt debattregler

10:20 – 10:40 Kaffepaus

10.40 – 11.30 Fortsatt behandling av ändringsbudget

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 14.30 Fortsatt behandling av ändringsbudget

14.30 – 14.45 Bensträckare

14.45 – 15.15 Fortsatt behandling av ändringsbudget

15.15 – 16.30 Beslutsärenden

16.30 – 17.00 Frågor och Interpellationer

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Ändringsbudget 2024 och plan 2025 – 2027
 • Revidering av avskrivningar i budget 2023 och plan för
  2024-2026
 • Norrköping Norrevo Fastigheter AB - överlåtelse fastighetsbestånd
 • Norrköping Spårvägar AB - överlåtelse fastigheten Norrköping Spårvägen 3 samt justering av ägardirektiv
 • Upplev Norrköping AB - övergång av verksamhet och evenemang samt justering av ägardirektiv
 • Reviderad avfallstaxa 2024 för Norrköpings kommun
 • Reviderad taxa 2024 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde
 • Ny timtaxa för myndighetsutövning vid Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Ändring av aktieägaravtal i Nyköping-Östgötalänken AB
 • Årsredovisning och revisionsberättelse för Ernst och Hilma Fredgas stiftelse för 2022
 • Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation från Nicklas Lundström (V) – Vad händer i arbetet mot prostitution?
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 14 november 2023
Anna Sotkasiira Wik
kommunfullmäktiges ordförande

 • Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på play.norrkoping.se.
Det går att lyssna på sammanträdet via närradion: Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping