Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25 mars 2024

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 25 mars 2024, klockan 09.00.

Du kan följa sändningen via den här länken

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider
Vänligen stanna hemma vid sjukdomssymptom.

09.00 – 09.15 Information om framtagande av ny vision för Norrköpings kommun - Elvira Ekström

09.15 – 09.25 Information från kommunrevisionen

09:25 – 10:15 Beslutsärenden

10.15 – 10.35 Kaffepaus

10.35 – 11.30 fortsatt behandling av beslutsärenden

11.30 – 12.30 Lunch

12:30 - 14:30 fortsatt behandling av beslutsärenden

14.30 – 14:45 Bensträckare

14:45 - 15:15 fortsatt behandling av beslutsärenden

15:15 – 17:00 Frågor och Interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade, fortsätter sammanträdet på torsdagen i samma vecka klockan 16:30.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

   • Val av justerare
   • Information från kommunrevisionen
   • Förändring i ansvar för Ungdomshälsan
   • Detaljplan för fastigheten Torshag 5:5 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun
   • Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
   • Motion av Maria Sayeler Behnam (S) – Inrätta personligt tillägg för behöriga lärare och rektorer
   • Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter
   • Interpellation av Julia Linander och Nicklas Lundström (båda V) – Ordnar vi bostäder åt våldsutsatta?
   • Interpellation av Annika Kaiser och Nicklas Lundström (båda V) – Visst skriver vi på CEMR (Council of European Municipalities and Regions) igen?
   • Interpellation av Robert Nordman och Hedda Ottesen (båda MP) om Norrköping Airport AB och flygplatsen
   • Interpellation av Alexander Winge (S) om ungdomars tilltro till demokratin
   • Kommunfullmäktiges valärenden
   • Anmälan av inkomna motioner
   • Rapporter

Norrköping den 12 mars 2024
Anna Sotkasiira Wik
kommunfullmäktiges ordförande

 • Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Sändning av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på play.norrkoping.se.

Det går att lyssna på sammanträdet via närradion: Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping