Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 juni 2024

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 17 juni 2024, klockan 09.00.

Vänligen stanna hemma vid sjukdom.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 09:00 – 09:15 Kommunrevisionens budget 2025

Kl. 09:15 – 09:55 Budget med debatt
(punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

Kl. 09:55 – 10:15 Kaffepaus

Kl. 10:15 – 11:30 Budget med debatt
(punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

Kl. 11:30 – 12:30 Lunch

Kl. 12:30 – 14:30 Budget med debatt
(punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

Kl. 14:30 – 15:00 Kaffe med förtäring

Kl. 15:00 – 15:20 Budget med debatt
(punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid)

Kl. 15:20 – Beslutsärenden och frågor

OBS! Ingen sluttid vid detta sammanträde.

 • Följande ärenden behandlas vid sammanträdet
  • Val av justerare
  • Kommunrevisionens budget 2025
  • Driftbudget och investeringsbudget 2025 - 2028 för Norrköpings kommun
  • Åtgärdsprogram för omgivningsbuller
  • Verksamhetsområde utbyggnad Klinga etapp 3
  • Verksamhetsområde Östra Husby
  • Planeringsstrategi för Norrköpings kommun
  • Uppföljning av Norrköpings kommuns avfallsplan 2023
  • Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter
  • Interpellation från Nicklas Lundström (V) - Upphandlar Norrköpings kommun av ockupationsmakter?
  • Interpellation från Annette Sjöö (S) och Per Ziljat (S) om ansökan om kommunala lovpengar
  • Interpellation från Christian Widlund (C) - Hur går det med det kommunala övertagandet av allmän plats och anläggningar från vägföreningar?
  • Kommunfullmäktiges valärenden
  • Anmälan av inkomna motioner
  • Rapporter

Norrköping den 4 juni 2024

Anna Sotkasiira Wik
kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.

Följ kommunfullmäktiges sammanträde

Du kan följa sändningen via den här länken

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses både direkt och i efterhand på play.norrkoping.se.

Det går att lyssna på sammanträdet via närradion: Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping