Valnämnden

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vid val till kommun, riksdag, landsting, folkomröstning samt val till Europaparlamentet.

Valnämndens tjänstemannastöd finns inom kommunstyrelsens kansli.

Ledamöter i valnämnden

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping