Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vart fjärde år av medborgarna i Norrköpings kommun.

Kommunfullmäktige sammanträder sista måndagen varje månad, utom juli. Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.

Du kan även se sändningen från kommunfullmäktiges sammanträde direkt eller i efterhand på webben. Eftersändningen finns tillgänglig tidigast på eftermiddagen, dagen efter fullmäktiges möte.

Vad gör fullmäktige?

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder och revisionen.

Webbsändning från kommunfullmäktige

Ledamöter i kommunfullmäktige

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Mer information