2014:5 Val i Norrköping till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014

Maktskifte i Norrköping efter valet

Valet till kommunfullmäkige har engagerat

Den 14 september 2014 genomfördes val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige i hela Sverige. I Norrköping och i riket totalt ökade valdeltagandet, även om man inte kommer upp i andelen som röstade på 1970-talet.

I valet till kommunfullmäktige i Norrköping röstade 83,0 procent av de röstberättigade och för första gången översteg valdeltagandet i Norrköping genomsnittet för kommunfullmäktigevalen i riket.

Valet hösten 2014 innebar ett regeringsskifte i Sverige och Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet de gröna övertog regeringsmakten.

För Norrköpings del blev det också delvis ett maktskifte. Socialdemokraterna blev fortsatt det största partiet, men kommer tillsammans med Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna att leda Norrköping under kommande mandatperiod. De kallar sig Kvartetten.

Läs mer ur rapporten i serien Norrköpingsfakta:

Val i Norrköping till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Pdf, 2 MB.