Förtidsröstningen i allmänna val 2006-2018

Över 42 000 personer förtidsröstade i Norrköping 2018

Under förtidsröstningen för de allmänna valen 2018 förtidsröstade 42 270 personer i någon av Norrköpings 12 röstningslokaler som var öppna för allmänheten. Som röstberättigad kan man rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet.

Förtidsröstningen började den 22 augusti, vilket var 18 dagar före valdagen, och avslutades på valdagen den 9 september. *)

Antal förtidsröstningar 2018 var på samma nivå som i de allmänna valen år 2014. Det var trettio färre som förtidsröstade i Norrköping detta år. Antalet år 2014 och 2018 var högre än under valen 2006 och 2010.

Förtidsröstningen, ackumulerad, 2006-2018

Antalet personer som förtidsröstar ökar under de sista dagarna innan valsöndagen. Under redovisade år så har det varit allra flest som förtidsröstat fredagen innan valdagen.

Länk till Valmyndighetens valpresentation 2018 (statistik)

*) Enligt gällande regler får förtidsröstningen påbörjas tidigast 18 dagar innan valdagen och minst en av de speciella röstningslokalerna för förtidsröstning måste vara öppen på valdagen. Det innebär att det finns registrerade förtidsröster under 19 dagar, varav dag 19 alltså är valdagen. I Norrköping var det röstningslokalerna Förvaltningshuset Rosen och Stadsbiblioteket som var öppna för förtidsröster den 9 september.