Beställ material från arkiven

Beställningsformuläret bör skickas ett par dagar innan för att vi ska hinna ta fram materialet vid till exempel omfattande beställningar eller beställning av material från våra externa depåer.

Vill du beställa betyg så använd e-tjänsten Beställ betyg

Formulär

obligatoriskt fält = *


Ange namnet på det arkiv som du vill ha material från, till exempel "Norrköpings kommun, Byggnadsnämnden".

Ange volymens namn (signum) så här A 1:1, A 1:2 och så vidare. Känner du dig osäker så skriv namnet på den handling du vill ha, till exempel "verksamhetsberättelse" och de år du söker.
Framtagningsdatum * (obligatorisk)
Framtagningsdatum
Ange den dag du vill att handlingarna ska finnas tillgängliga för dig i forskarsalen på Stadsarkivet.
Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter
Kontakt

Stadsarkivet

Rådhuset

Besökstider:
Måndag - fredag 09.00-12.00.

Telefontider:
Måndag - fredag kl. 09.00-12.00

Övrig info:
Ingång från Torggatan 12