Stadsarkiv

Stadsarkivet är Norrköpings kommuns arkivinstitution och den kommunala arkivmyndighetens förvaltning. Det kan sägas vara Norrköpings kommuns minne. I arkivet finns handlingar från 1384 och framåt i tiden.

Stadsarkivet finns i Rådhuset i Norrköping. Rådhuset kommer under de närmaste åren att genomgå en renovering men stadsarkivet kommer att finnas kvar i Rådhuset under den tiden.

Stängt för besök till och med 2 augusti

Från och med den 13 maj 2024 har stadsarkivet stängt för besökare på grund av pågående renovering av Rådhuset.
Under hela perioden besvarar vi förfrågningar och lämnar ut allmänna handlingar som vanligt.
Den 5 augusti kommer vi att öppna för besökare igen. Våra besökstider blir då som vanligt vardagar 9-12.

Kontakt vid frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta stadsarkivet.
E-post: stadsarkivet@norrkoping.se
Telefon: 011-15 17 11

Arkiv

Här finns huvudsakligen Norrköpings kommuns och dess kommunala föregångares arkiv. Men det finns också enskilda (privata) arkiv som privatpersoner, företag, stiftelser, föreningar och andra organisationer har deponerat eller lämnat till stadsarkivet som gåva.

Besökare har tillgång till forskarplatser och service av utbildad personal. Samtliga kommunala arkiv är enligt offentlighetsprincipen tillgängliga för forskning. För handlingar som rör enskilda personer kan det finnas begränsningar enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Samtliga kommunala arkiv är tillgängliga för forskning kostnadsfritt men om du vill ha en kopia på en handling kan det tillkomma en kostnad enligt stadsarkivets bestämmelser om avgifter.

Hitta i arkiven

Sök i arkiven

Beställ material från arkivet

Beställ betyg

Stadsarkivets avgifter för kopior (pdf) Pdf, 231.3 kB.

Norrköpings stadsarkiv (pdf) Pdf, 209.6 kB.

Ny fotosamling "Strömsholmen genom tiderna"

Den senaste fotosamlingen "Strömsholmen genom tiderna" visar hur Strömsholmen förändrats och använts från 1800-talets mitt till ungefär 1970.

Du kan se den på vår externa fotosida nsa.kulturhotell.se  

Arkivvandring Norrköping GO

Stadsarkivet har en "Arkivvandring" i Norrköping som finns att ladda ned som appen Norrköping GO på:

Norrköping GO på Google Play

Norrköping GO på App Store

Demokratin 100 år

Stadsarkivet har sammanställt en skrift om de åtta första kvinnorna i stadsfullmäktige i Norrköping och har även spelat in ett föredrag där vi berättar mer om rösträttskampen i Norrköping:

De första kvinnliga ledamöterna i Norrköpings stadsfullmäktige (pdf) Pdf, 1.1 MB.

Föredrag om Demokratin 100 år

Stadsarkivet på Instagram

På stadsarkivets Instagramkonto vill vi berätta om stadsarkivets samlingar och vår verksamhet. Vi hoppas kunna ge en inblick i vad vi gör här på stadsarkivet och visa vilka skatter som finns i våra arkiv fritt tillgängliga att ta del av.

Exempel från arkiven

Fotografier och fotsamlingar

I stadsarkivet kan du hitta fotografier från till exempel byggnadsnämndens arkiv, Norrköpings stadsarkivs fotosamling eller konsul Gustf Eklunds porträttsamling. I vår bilddatabas kan du som besöker stadsarkivet söka bland cirka 35 000 fotografier  som finns digitaliserade.

Nu finns även närmare 700 bilder ur våra samlingar tillgängliga via webben på nsa.kulturhotell.se

Bildspel

Bildspel som vi sammanställt kan du se på vår externa fotosida nsa.kulturhotell.se  

Filmer

Stadsarkivets filmsamling består av dokumentära filmer som skildrar Norrköping med omnejd.

Norrköpings stadsarkiv och Norrköpings stadsmuseum har gett ut 5 filmer i serien Norrköping på film. Dessa kan du köpa hos oss på stadsarkivet.

 • Det Norrköping som gått - som Gustaf Östman såg det.
 • Norrköping presenterar sig.
 • Norrköpingskrönikor 1966-1971.
 • Bajdoff- en film om fotboll och om livet.
 • En stad av slott - historien om Industrilandskapet.

Norrköpings stadsutveckling under 1640 – 1979 skildrad i samtida kartor.

Norrköpings stadsarkiv har här valt ut några av kartorna över staden och dess omgivningar.

Kartor från stadsarkivet

För perioden 1875-1975 finns ritningar på nästan alla byggnader som uppfördes i staden/kommunen eftersom inget byggnadsarbete fick förekomma utan byggnadsnämndens tillstånd.

Innan byggnadsnämnden inrättades år 1875 hade magistraten tillsynen över byggnadsväsendet. Även från denna period finns byggnadsritningar bevarade, dock inte i samma omfattning.

I Norrköpings stadsarkiv finns det material som kan vara intressant för dig som släktforskar eller söker information om din egen bakgrund. Här följer några exempel på vad du som släktforskar kan finna i arkivet:

 • Mantalsregistret
 • Uppbördsböcker
 • Skolarkiv
 • Barnavårdsnämnd och socialnämnd
 • Sjukhusarkiv

I socialnämndens arkiv finns bland annat akter från barnavårdsnämnden och socialtjänsten och journaler från barn- och ungdomshem.

Vi gör alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut. Det är 70 års sekretess i det sociala aktmaterialet men du får som regel ta del av de uppgifter som rör dig själv.

Många akter innehåller känsliga uppgifter om andra personer som föräldrar och syskon. Sådana uppgifter måste strykas enligt Offentlighets- och sekretesslagen men kan lämnas ut om personerna ger sitt medgivande till det.

Om du vill veta mera eller ta del av dina handlingar så kontakta stadsarkivet. För att kunna hitta handlingarna behöver vi veta:

 • Ditt fullständiga namn och personnummer
 • Dina kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, ev. e-post)
 • Eventuella tidigare efternamn (vid födseln, namn som ogift, som adopterad etc.)
 • Vilken typ av handlingar du söker och vilka år det gäller
 • Hemkommun, ev. placering i annan kommun
 • Namn på dina biologiska föräldrar och deras födelsedata om du vet detta (ibland ligger informationen arkiverad på någon av föräldrarna, oftast modern)

Kontakt

Stadsarkivet

Rådhuset

Besökstider:
Måndag - fredag 09.00-12.00.

Telefontider:
Måndag - fredag kl. 09.00-12.00

Övrig info:
Ingång från Torggatan 12