Hitta i arkiven

Arkivförteckningssystemet som Norrköpings stadsarkiv använder heter Visual Arkiv. I denna databas finns alla arkivhandlingar som förvaras i Norrköpings stadsarkiv inlagda. I Nationell ArkivDatabas (NAD) kan du själv söka i arkiven.

Ett arkiv är ett bestånd av handlingar som bildats till följd av någons verksamhet. Den som skapar ett arkiv kallas arkivbildare. Det kan vara t.ex. en kommunal myndighet, ett företag eller en privatperson.

En arkivförteckning är en systematisk redovisning vari ett arkivs innehåll redovisas genom serier och volymer.

Arkivbeskrivningen ger information om arkivets tidsomfång, antal hyllmeter och volymer med mera.

Historiken är en kort sammanfattning med information om arkivbildaren, historiskt sammanhang, organisationsförändringar med mera.

Innehållsförteckningen visar vilka serier som ingår i arkivförteckningen.

Serie är en rubrik som sammanfattar vad det är för handlingar som ingår i de volymer som ligger under serien. Till serien hör ett seriesignum, detta är kodbeteckningen för serien. I innehållsförteckningen står serierna ordnade efter seriesignum.

Volym är den fysiska enhet som innehåller arkivhandlingar. Det kan vara t.ex. en arkivkartong, ritningsmapp eller kortlåda. Volymnumret och seriesignumetär nödvändiga uppgifter för att man ska kunna hitta en volym i arkivet.

Kontakt

Stadsarkivet

Rådhuset

Besökstider:
Måndag - fredag 09.00-12.00.

Telefontider:
Måndag - fredag kl. 09.00-12.00

Övrig info:
Ingång från Torggatan 12